Muzeul „Prima Şcoală Românească"

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Carte veche, Memoriale, Documente, Etnografie
Descriere:

Muzeul se află în incinta Bisericii ''Sf. Nicolae'' din vechiul cartier românesc ''Şchei''. Recent restaurat, spaţiul muzeal din incinta bisericii expune muzeistic în cea 30 camere, valori muzeale menite să confirme tradiţiile de cultură şi artă pe care le-a înscris Scheii Braşovului în patrimoniul naţional. Clădirea muzeului Primei Şcoli Româneşti este monument istoric şi datează din secolul al XV-lea. Muzeul include: Sala de clasă Anton Pann, Tiparniţa diaconului Coresi, Sala Cartea - factor de unitate naţională, Cartea şi cărturarii braşoveni, Liceul Andrei Şa...guna. Sunt expuse colecţii de carte veche: tipărituri coresiene, manuscrise (româneşti, greceşti şi slavone); istorie: cataloage din secolul al VIII-lea ale Bisericii ''Sf. Nicolae'', documente originale ale domnitorului Constantin Brâncoveanu, hrisoave domneşti (80 documente); artă medievală şi bisericească; tipăriturile veacului al XVIII-lea: ''Biblia de la Bucureşti'', ''Îndreptarea Legii - Târgovişte'', ''Cazania lui Varlaam'', ''Evanghelia de la Govora'', ''Mineiele de la Râmnic'' etc. Reorganizat în 1964 în clădirea celei mai vechi şcoli româneşti, pe baza colecţiilor adunate începând din anul 1933, complexul muzeal mai cuprinde Muzeul Ex Libris (câteva sute de piese unicat Ex Libris datând din secolele XV - XIX, donate de dr. Emil Bologa), Muzeul Junilor Braşoveni (obiecte de etnografie, costume, tablouri, icoane), Muzeul de muzică Tudor Ciortea (clavir, gramofon, manuscrise muzicale, tablouri, cărţi donate de compozitor) şi Muzeul Ştefan Mironescu (imagini ale Şcheiului în acuarelă şi ulei donate de pictor), Arhiva şi biblioteca (cărţi vechi, protocoale-catastife, cărţi din fondul documentar, documente de patrimoniu).


Județ:
Braşov
Localitatea:
Braşov
Adresa:
Piaţa Unirii nr. 2 - 3 (Şchei)
Cod poştal:
500123
Acces:
Biserica "Sf. Nicolae", în cartierul Şcheii Braşovului
Program:
Luni, miercuri, joi, vineri: 10:00 - 17:00
Marţi: 14:00 - 17:00
Sâmbătă: 11:00 - 17:00
Duminică: 12:00 - 17:00
Telefon :
0740.028.678; 0721.444.091
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Braşov
Importanţă:
Naţională
Anul înființării:
1961
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
BV-II-a-A-11589
Cod deținător:
6914510
Director:
Pr. Prof. Dr. Vasile Oltean
Persoana contact:
Nicolae Blaj
Funcție:
Custode
Clasate: