Colecţia de Artă "Ligia şi Pompiliu Macovei"

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Artă plastică
Descriere:

Colecţia cuprinde în special lucrări de pictură şi grafică românească, dar şi lucrări de artă decorativă europeană, sud-americană şi asiatică. Biblioteca cuprinde numeroase cărţi de istoria arhitecturii şi artei. Colecţia este donaţia (din 1992) pictoriţei Ligia Macovei şi arhitectului Pompiliu Macovei. În salonul de primire pot fi admirate picturi purtând semnătura lui Theodor Pallady, Lucian Grigorescu, Alexandru Ciucurencu, Dimitrie Ghiaţă, Ligia Macovei dar şi un dulap de sacristie în stil romanic (din secolul al XIII-lea) sau oglinda de B...ohemia (1740). Un vas ce aparţine dinastiei Shang (1711-1066 î.Ch) reprezintă un alt punct de atracţie. Sufrageria deţine piese de mobilier precum Credenza florentină din sec. XVI-XVII, bufet stil Renaştere barocă, masă spaniolă din sec. al XVII-lea din mahon masiv, mese stil Henri IV - Renaşterea franceză timpurie. Vitrine cu ceramică islamică şi chinezească, precum şi obiecte de sticlă şi cristal romane completează în mod fericit interiorul sufrageriei. Atelierul artistei Ligia Macovei cuprinde diverse lucrări, printre care şi un autoportret, şi piese rare de mobilier. În interior mai pot fi văzute tablouri aparţinând lui Gheorghe Petraşcu, Ioan Andreeescu, Ion Al. Steriadi, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Marcel Iancu, Wanda Sachelarie Vladimirescu. Colecţia de artă populară cuprinde obiecte din mai multe zone etnografice ale ţării (scrin-secretaire transilvănean - 1813, colţar transilvănean - 1826, ceramică populară românească şi ungurească, covor moldovenesc etc., dar şi artă mexicană sau africană. În salonul de primire pot fi admirate picturi purtând semnătura lui Theodor Pallady, Lucian Grigorescu, Aledandru Ciucurencu, Dimitrie Ghiaţă, Ligia Macovei dar şi un dulap de sacristie în stil romanic (din secolul al XIII-lea) sau oglinda de Bohemia(1740). Un vas ce aparţine dinastiei Shang (1711-1066 î.Ch) reprezintă un alt punct de atracţie. Sufrageria deţine piese de mobilier precum Credenza florentină din sec. XVI-XVII, bufetl Renaştere barocă, masă spaniolă din secolul XVII din mahon masiv, mese Henri IV - Renaşterea franceză timpurie. Vitrine cu ceramică islamică şi chinezească, precum şi obiecte de sticlă şi cristal romane completează în mod fericit interiorul sufrageriei. Atelierul artistei Ligia Macovei cuprinde diverse lucrări, printre care şi un autoportret, şi piese rare de mobilier. În interior mai pot fi vazute tablouri aparţinând lui Gheorghe Petraşcu, Ioan Andreeescu, Ion Al. Steriadi, Iosif Iser, Nicola Tonitza, Marcel Iancu, Wanda Sachelarie Vladimirescu. Colecţia de artă populară cuprinde obiecte din mai multe zone etnografice ale ţăriii (scrin-secretaire transilvănean - 1813, colţar transilvănean - 1826, ceramică populară românească şi ungară, covor moldovenesc etc) dar şi mexicană sau africană. Biblioteca numără cca. 11.000 volume, majoritatea fiind din domeniul artelor, esteticii şi filosofiei.


Județ:
Bucureşti
Localitatea:
Bucureşti
Adresa:
Strada 11 Iunie nr. 36 - 38, sector 5
Cod poştal:
040172
Acces:
Autobuze: 117, 232;
Tramvaie: 7, 23, 27
Program:
Miercuri - duminică 10 - 18:00;
Luni, marţi: închis
Telefon :
021.336.06.60
Subordonare administrativă:
Primăria Municipiului Bucureşti
Importanţă:
Judeţeană
Anul înființării:
2002
Cod deținător:
51620000160
Director:
Adrian Majuru
Clasate: