Muzeul Naţional de Istorie a României. Muzeul Naţional Filatelic

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Filatelie
Descriere:

Ideea organizării unui muzeu filatelic în România datează încă din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, când au fost încercări notabile pe plan privat. Timp îndelungat Direcţia Generală a Telegrafelor şi Poştelor a făcut demersuri pentru înfiinţarea unui muzeu poştal, dar abia in jurul anul 1891 înfiinţează unul, când renumitul arh. Grigore Cerchez, directorul general al Poştelor, construieşte, în incinta parcului expoziţional, un vechi han de poştă în care au fost expuse piese de istorie poştală şi timbrele ale acestei Direcţii. Existen&#...355;a acestuia a fost însă de scurtă durată. În 1958 a existat o tentativă - din pacate, eşuată - de înfiinţare a unui muzeu filatelic. În 2004 se acordă titulatura de muzeu de importanţă naţională Muzeului Naţional Filatelic. Acesta are sediul în imobilul aflat în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României. Clădirea concepută în stil neoclasic este realizată după planurile arh. Al. Săvulescu. Poşta centrală a oraşului a funcţionat aici până în anul 1970, când au început lucrările de renovare a clădirii şi de amenajare a Muzeului Naţional de Istorie a României. Muzeul Naţional Filatelic permite vizitatorilor - în cele trei săli de expunere - să admire o parte din tezaurul Poştei Române. Sala George I. Lahovary este consacrată în întregime mărcii poştale româneşti. Într-un sistem modern de expunere se pot admira vestitele Cap de Bour emisiunea I - a, valorile de 27 şi 54 de parale, urmate de frumoase piese din emisiunile Principatele Unite şi Cuza. Deosebit de interesante sunt colile din emisiunile clasice litografiate (Carol I cu favoriţi şi barbă), din care unele sunt unicate pe plan mondial. Alte piese deosebite sunt colile duble de 300 de bucăţi ale emisiunii Paris, cu diverse însemnări şi adnotări ale tipografilor francezi. Se continuă prezentarea emisiunilor românesti pînă în anul 1962 şi pentru perioada 1990 - 2002. Se poate aprecia că majoritatea timbrelor românesti expuse sunt piese unice deoarece sunt prezentate (până în 1956) sub formă de coli nedantelate. În general, acolo unde a fost posibil, au fost prezentate la aceeaşi emisiune, atât machetele (probele de artist), cât şi eseurile (probele de tipar) şi colile nedantelate care au stat la baza tipăririi ulterioare a seriei respective. Probele de artist (machetele) sunt opere de artă în sine, realizări grafice de excepţie, deseori semnate de mari artişti. Matriţele (clişeele) originale cu care au fost imprimate diverse emisiuni se găsesc expuse în vitrinele sălii Lahovary. Se pot admira celebrele matriţe ale emisiunii I - a Cap de Bour (inclusiv valoarea neemisă), plăci litografice (piese absolut inedite) şi diverse alte clişee de mărci gravate sau tipografiate, clişee de cadru sau de cifra valorii. Foarte interesante sunt şi matriţele de realizare a filigranului (sitele de filigran). Sala Cezar Librecht, dedicată istoriei Poştei Române, cuprinde piese originale, replici şi machete, toate ilustrând aspecte ale evoluţiei poştei timp de peste 100 de ani. Sunt expuse costume de surugii, goarne şi efecte poştale, trăsuri de poştă, lăzi de valori, diverse tipărituri şi altele. Evoluţia filateliei este prezentată în sala Dimitrie C. Butculescu, aici se organizează diverse expoziţii filatelice temporare. În cadrul expoziţiei permanente sunt expuse medaliile obţinute de Poşta Româna la expoziţii filatelice naţionale sau internaţionale, precum şi diverse publicaţii şi tipărituri filatelice (exemplu: revistei ''Filatelia''). Deţine bunuri culturale clasate în Tezaurul patrimoniului cultural naţional.


Județ:
Bucureşti
Localitatea:
Bucureşti
Adresa:
Calea Victoriei nr. 12, sector 3
Cod poştal:
030026
Acces:
Metrou: staţia Universitate
Program:
Închis
Telefon :
021.312.55.86, 021.312.55.42
Fax:
021.312.55.85
Subordonare administrativă:
Naţional
Importanţă:
Naţională
Cod deținător:
51620000188
Director:
Ernest Oberländer-Târnoveanu
Persoana contact:
Iolanda Tabără; Răsvan Popescu
Funcție:
Şef Serv. muzeal; şef Serv.conservator
Clasate: