Muzeul Şcolar de Geografie Literară „Tiberiu Boşcaiu”

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Memoriale - Istoria literaturii, Carte Veche, Istorie locală
Descriere:

Muzeul şcolar a fost înfiinţat în anul 1980, din iniţiativa prof. Tiberiu Boşcaiu, ca rod al excursiilor documentare cu elevii pe urmele scriitorilor români. Se află in cadrul Liceului Bănăţean din oraşul Oţelu-Roşu, cuprinzând 8 săli. Printr-un act de donaţie, prof. Tiberiu Boşcaiu a înzestrat instituţia cu valori constând din cărţi şi reviste vechi, manuscrise, scrisori în original, documente şi fotografii. Muzeul, numit iniţial Muzeul şcolar de Geografie literară ''Locuri şi lumini ale literaturii române'', are actuala denumire din anul 2008. Acest...a oferă vizitatorilor istoria literaturii române, de la origini şi până în prezent, în peste 3.000 de exponate. Dintre acestea, amintim manuscrise: un album de familie din 1792, un protest din Apuseni (1849), act de acuzare împotriva lui Coriolan Brediceanu (1877), scrisori: de la Ion Vidu, C. Bacalbaşa, Agatha Bacovia, Gh. Eminescu, Mitzura Arghezi, A.Z.N. Pop, fond de carte: Minei şi Acatist (1870), Istoria lui Alexandru (în alfabet chirilic), Psaltirea în versuri - Dosoftei (în alfabet chirilic şi latin), Descriptio Moldaviae (1872) - D. Cantemir, Gramatica lui Macsim (1870), Ranele Naţiunii (1876) - I. Vulcan, Ursita (1910)- B. P. Haşdeu, princeps: O. Goga, Poezii (1906), cu autografe: de P. Istrati, A. Blandiana, E. Farago, D. D. Pătrăşcanu, D. R. Popescu, A. Buzura, Sorin Titel, E. Todoran, C. Stefănescu, calendare din anii: 1878, 1891, 1907, 1911, 1939, manuale şcolare: Merinde de la şcoală (1888), Abecedar (1910), Stilistica (1914) - E. Hodoş, reviste: Revista literară (1888), Revista de critică literară (1895), Gazeta Transilvaniei (1899), Albina (1904), Semănătorul (1905), Flacăra (1906), Luceafărul (1911), Gândirea (1911), Societatea de mâine (1924), Mişcarea literară (1925), Adevărul literar şi artistic (1929). Fotografiile document înfăţişează scriitorii români, facsimile de pe autografele lor, instituţiile de învăţământ frecventate, locuinţe în care au trăit şi au scris, reviste la care au colaborat, locuri pe unde au umblat, ediţii princeps, colegii şi prietenii lor apropiaţi. În muzeu sunt expuse panouri cu: M. Eminescu, V. Alecsandri, I. Creangă, I. L. Caragiale, I. Slavici, B. St. Delavrancea, G. Coşbuc, O. Goga, N. Iorga, A. Pann, C. Hogaş, G. Galaction, M. Sadoveanu, G. Bacovia, T. Arghezi, L. Blaga, L. Rebreanu, G. Călinescu, V. Voiculescu, N. Labiş, N. Stănescu, A. E. Baconski, Z. Stancu, M. Eliade, S. Titel ş.a., precum şi panouri care reflectă pagini de istorie naţională. Muzeul etalează, din 2006, o expoziţie de carte bănăţeană din ultimele decenii, însumând peste 100 de volume, ca urmare a dorinţei fondatorului muzeului de a dezvolta acest muzeu. Din 2018, muzeul a deschis o expoziţie filatelică permanentă, cu prilejul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Anual, în muzeul şcolar se desfăşoară activităţi culturale, aniversare, istorice, concursuri şi vizite cu elevii liceului. Muzeul a functionat până în 2014 cu 9 săli. La 7 iulie 2014, a fost înfiinţat „Centrul de Documentare, Creatie Fim&Foto si activitate IT'' de dl. Emil Mateiaş, într-o sală a muzeului, prin hotărârea conducerii anterioare a liceului si consimţământul d-nei Angela Boşcaiu, exponatele cu fotografii şi fondul de carte fiind aşezate în celelalte săli. După aproximativ 2 ani, ca urmare a avarierii sălii din cauza ploii, Centrul îşi mută locaţia in alta localitate, sala rămânând liberă până în 2019, când este reabilitată odată cu repararea întregului acoperiş al clădirii muzeului de Fundaţia Humanitas, dl. dr. Valentin Bosneag şi salvarea locaţiei muzeului. Sălii i se dă o nouă destinaţie, în 2020, adăpostind o grădiniţă, in urma consimţământului d-nei Angela Boşcaiu, soţia fondatorului muzeului. (Prof. Marciana Corici, reprezentant muzeu şcolar).


Județ:
Caraş-Severin
Localitatea:
Oţelu Roşu
Adresa:
Strada Republicii nr. 10
Cod poştal:
325700
Acces:
Pe drumul DN 68 se ajunge la Oţelu Roşu. Muzeul se află în incinta Liceului Bănăţean.
Program:
La cerere
Telefon :
0255.530.383; 0355.417.720
Subordonare administrativă:
Liceul Bănăţean Oţelu-Roşu
Anul înființării:
1980
Cod deținător:
7422000
Persoana contact:
Prof. Marciana Corici
Funcție:
Custode
Clasate: