Muzeul Etnografic „El Greco”

- -

CC BY-SA 4.0
Secţii:
Etnografie şi istorie locală
Descriere:

Muzeul cuprinde o serie de obiecte specifice arealului bucovinean, având peste 55 de colecţii cu un număr de peste 2500 de piese de etnografie, artă plastică, numismatică şi carte veche. Printre acestea se remarcă colecţia de juguri de vaci (unică în România) cu un un numar de aproximativ 40 de piese, cea de lăzi de zestre din perioada 1870-1940 (35 buc.), piese din Bucovina de prelucrare a lânei şi cânepei (printre care 20 rotiţe de tors, de diverse forme şi mărimi), de costume populare, bondiţe, mantale şi sumane, opere de artă şi de tablouri cu caracter religios (90 buc.),... de dulapuri din lemn de nuc, stejar şi de cireş sălbatec, coveţi, lămpi şi opaiţe, fiare de călcat cu cărbune (105 buc.), obiecte de uz ţărănesc, casnic (sec. al XIX-lea), piuliţe pentru mirodenii (15 buc.), de oglinzi (majoritatea de cristal), de oale vechi de ceramică, de butoaie de stejar pentru vinuri, ceainice, căni din ceramică. Totodată se remarcă şi colecţiile de baionete (10 buc.) şi săbii (4 buc.), de documente din timpul administraţiei austro-ungare şi interbelice (în număr de peste 200), fotografii vechi, de bancnote şi monede vechi (200 monede, 300 bancnote). Colecţia de cărţi: carte veche (circa 60 exemplare), scrise în slavonă, chirilică, gotică, ebraică, precum şi un manuscris din jurul anului 1600 scris în slavona veche; carte rară (circa 40 exemplare); carţi din perioada interbelică (circa 100 exemplare).


Județ:
Suceava
Localitatea:
Zahareşti
Comuna:
Stroieşti
Cod poştal:
727500
Acces:
Drum european Suceava-Humor, drum judeţean Stroieşti-Zahareşti-Liteni
Program:
8:00-12:00, 13:00-17:00 Vizitele se fac prin programare telefonică
Telefon :
0743.693.873; 0741.432.463
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Consiliul local
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
2012
Cod deținător:
96727500
Director:
Alexandru Grecu
Persoana contact:
Alexandru Grecu
Funcție:
Proprietar
Clasate: