Muzeul Memorial „Octavian Goga"

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Memoriale - Istoria literaturii
Descriere:

Muzeul Memorial “Octavian Goga “ din Ciucea, judeţul Cluj funcţionează într-un ansamblu clasat în patrimoniul naţional ca ansamblu monument istoric (cod LMI: CJ-II-a-A-07568 ). Ansamblul este format din următoarele clădiri aflate în proprietatea judeţului Cluj şi administrarea instituţiei muzeale: clădirea “Castel'', clădirea “Casa Albă'', clădirea “Casa Ady'', corpurile anexă A şi B, clădirea “Mănăstire'', clădirea “Biserica din lemn'', clădirea “Mausoleu'', clădirea “Casa de pe stâncă'', clădirea ̶...0;Teatru de vară''. In clădirile ''Castel'', ''Casa Albă'', ''Casa Ady Endre'','' Mausoleu'', ''Teatrul de vară'' şi Anexele A şi B, functionează Muzeul Memorial ''Octavian Goga'', imobilele menţionate servind ca spaţii de expunere , vizitare, depozite de patrimoniu şi birouri . Imobilele ''Mănăstire'', ''Biserica de lemn'' şi ''Casa de pe stîncă'' cu terenul aferent au fost date în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Vadului Feleacului şi Clujului până la finalizarea procesului de revendicare şi în prezent în acestea funcţionează mănăstirea ''Naşterea Maicii Domnului''. Muzeul Memorial ,,Octavian Goga'' îşi desfăşoară activitatea în 5 din cele 9 imobile pe care le are în administrare şi deţine un patrimoniu mobil ce cuprinde 14310 piese. Principala expoziţie permanentă este organizată la parterul şi etajul clădirii ,,Castel'' cu structura şi caracteristicile unui muzeu memorial dedicat poetului Octavian Goga. În ,,Casa Ady Endre'' este organizată o expoziţie permanentă, tot cu valoare memorială, dedicată poetului Ady Endre şi un depozit de mobilier. În ,,Casa Albă'' se află o expoziţie permanentă etnografică şi o sală destinată activităţilor muzeale. Clădirea-castel: Pe locul vechiului conac cumpărat de Octavian Goga de la Berta Boncza, văduva poetului Ady Endre – o clădire cu un nivel şi dimensiuni modeste având la faţadă deschideri cu arcade gotice şi un turn crenelat în vechea tradiţie a arhitecturii provinciale neogotice din Imperiul Austro-Ungar – între 1921 şi 1926, Goga clădeşte un imobil nou, păstrând în parte zidul şi fundaţia celui vechi, extinzându-i suprafaţa şi adăugându-i încă un nivel, cu ferestre ample şi arcade semicirculare la parter, având în partea dreaptă supraînălţat profilul unui turn – amintind de campanilele italiene. Clădirea avea un salon de primire bordat de cele cinci deschideri semicirculare imaginând o logie exterioară, sufrageria şi câteva încăperi cu destinaţii domestice, iar la etaj – salonul de muzică, biblioteca, biroul de lucru al poetului, pe o latură, iar pe cealaltă dormitoarele şi baia. Prima dintre cele două încăperi ale muzeului este biblioteca, ce cuprinde peste 6.000 de volume, alături de o ladă maură din lemn de cedru (din secolul al XVI-lea), o masă de lucru, o canapea şi câteva scaune. Din bibliotecă se pătrunde în birou, în care sunt expuse câteva fotografii de familie, schiţe de Nicolae Grigorescu, candele brâncoveneşti (secolele XVII - XVIII), brâuri (cingătoare) cu încrustaţii din pietre preţioase, provenite din India, Siria, Turcia, o măsuţă cu tăblierul din faianţă, originară din Persia (secolul al XVI-lea), o icoană bizantină din secolul al XI-lea. Pretutindeni în muzeu se găsesc preţioase lucrări de artă: obiecte din bronz provenite de la Pompei, un goblen francez din secolul al XVI-lea, picturi semnate de Theodor Pallady şi Nicolae Dărăscu, un scrin care a aparţinut lui Avram Iancu. Alături de acestea se mai întâlnesc corespondenţă şi manuscrise aparţinând poetului, publicistului şi omului politic Octavian Goga (1881 - 1938). În amintirea poetului maghiar Ady Endre, prieten cu Goga, a fost amenajată, la Ciucea, clădirea în care acesta a locuit timp de patru luni.


Județ:
Cluj
Localitatea:
Ciucea
Comuna:
Ciucea
Adresa:
Strada Principală nr. 4
Cod poştal:
407225
Program:
Marţi - duminică: 09:00 - 17:00;
Luni: închis
Telefon :
0264.259.003; 0770.278.806
Fax:
0264.259.003
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Cluj
Importanţă:
Judeţeană
Anul înființării:
1967
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
CJ-II-a-A-07568 Ansamblul "Octavian Goga"( CJ-II-a-A-07568) , Conacul Octavian Goga (CJ-II-m-A-07568.01), Biserica ortodoxă (CJ-II-m-A-07568.02 ), Mausoleul Octavian Goga (CJ-IV-m-B-07568.03)
Cod deținător:
7124500
Director:
Eduard Boboc
Acreditarea acordată
de Ministerul Culturii:
O.M.C. nr. 2239/06.04.2016 Acreditare
Clasate: