Muzeul de Istorie Turda

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Arheologie daco-romană, Istorie
Descriere:

După înfiinţarea Comisiunii Monumentelor Istorice (1921), aceasta obţine în 1925, pentru ASTRA, clădirea Casei Culturale (Casa Princiară), în vederea amenajării unui muzeu. Despre soarta colecţiei adunate aici în perioada interbelică nu se ştiu prea multe. În 22 noiembrie 1943 s-a semnat actul de constituire a ''Muzeului oraşului şi judeţului Turda'' în prezenţa profesorilor Constantin Daicoviciu şi Ion Berciu. Primăria pune la dispoziţie pentru muzeu fosta Casă Culturală. În 1945 I.I. Russu va fi delegat pentru organizarea ''Muzeului Arheologic din Turda'', iar în 1947 - 1948 ...începe înjghebarea colecţiilor muzeului cu contribuţia importantă a lui Ion Ţigăra, primul director al instituţiei. Deschiderea muzeului va avea loc la 23 august 1951; la baza organizării lui au stat piesele de arheologie. ''Palatul voievodal'' de la Turda, care adăposteşte muzeul, cunoscut şi sub denumirile de: Casa Princiară, Conacul Princiar, Casa Bathory, este cea mai veche clădire medievală civilă din Turda. Monumentul poate fi datat la sfârşitul secolului al XVI-lea, dar are în componenţă şi elemente mai vechi de factură gotică şi renascentistă. Monumentul, renovat şi refăcut de-a lungul anilor, îşi schimbă radical înfăţişarea exterioară şi interioară. Este vorba de renovările făcute după 1658, când clădirea a fost incendiată de trupele turco-tătare şi după incendiul de la începutul secolului al XVIII-lea. Ultimele mari renovări atestate documentar s-au petrecut în anii 1818, 1886 - 1887, 1910 - 1913 şi, începând cu anul 1951, în această clădire funcţionează Muzeul de Istorie. Sunt conservate şi valorificate expoziţional piese de arheologie preistorică, colecţia de ceramică romană: ceramică de import - terra sigillata şi amfore, ceramică de provenienţă locală - vase de uz comun, ceramică ştampilată, opaiţe, teracote etc., statuete din bronz înfăţişând diferite divinităţi, opaiţe şi sfeşnice din bronz, piese de echipament militar, arme şi piese mărunte de bronz, monumente votive şi funerare (stele, edicule, statui, lei, conuri de pin, sarcofage), elemente arhitectonice şi materiale de construcţie. Perioada medievală este ilustrată de tezaure monetare, piese de armură, convocatoare de breaslă, inscripţii şi unelte de minerit. Sala consacrată luptătorului memorandist dr. Ion Raţiu adăposteşte documente, fotografii şi fotocopii din epoca modernă. Colecţia de etnografie: costume şi piese componente ale costumului popular din zona Văii Arieşului, ţesături, ceramică, icoane pe lemn şi sticlă, piese de mobilier.


Județ:
Cluj
Localitatea:
Turda
Adresa:
Strada B. P. Haşdeu nr. 2
Cod poştal:
401154
Acces:
Parcul din centrul oraşului, de lângă Biserica Reformată
Program:
Marţi-duminică 10:00-17:00;
Luni: închis
Telefon :
0264.311.826
Fax:
0264.311.826
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Primăria Municipiului Turda
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
1943
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
CJ-II-m-A-07794
Cod deținător:
7025700
Director:
Mariana Rotaru
Persoana contact:
Anita Szotyori
Clasate:
 
Publicații:
  • Potaissa. Studii şi comunicări, vol. I (1978), II (1980), III (1982);
  • Iudita Winkler, Ana Hopârtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973
  • M. Jude, C. Pop, Monumente sculpturale romane în Muzeul de Istorie Turda, Cluj, 1973
  • M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda, 1994
  • M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca, 1987