Muzeul de Artă Populară Constanţa

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Etnografie
Descriere:

În 1975 se constituie colecţia de artă populară în cadrul Muzeului de Artă Constanţa, iar în 1980 capătă statut de secţie. Începând din 1985 are loc o orientare a achiziţiilor şi spre alte zone etnografice din ţară. Din 1990 este instituţie cu personalitate juridică. Expoziţia de bază cuprinde toate genurile artei populare repartizate pe zone etnografice, muzeul având caracter naţional. Clădirea muzeului datează din 1893 şi este monument de arhitectură. A fost iniţial primărie, apoi poştă. A fost restaurată în 1973, 1978, 1989. ... Colecţii de artă populară din toate regiunile ţării includ: ceramică, icoane pe lemn şi sticlă, metal, port popular, scoarţe, ţesături, textile, podoabe. Obiectele pentru uz gospodăresc din ceramică, lemn, metal se caracterizează printr-o mare bogăţie tipologică. Ţesăturile de interior - ştergare, feţe de masă, cearşafuri, aşternuturi de pat, scoarţe, păretare, feţe de pernă (din bumbac, borangic şi lână) - sunt de o mare bogăţie ornamentală. Ştergarele lungi de 4 m fac parte integrantă din vechile interioare ţărăneşti. Motivele florale, vegetale, zoomorfe, antropomorfe, alternate cu dungi de lăţimi diferite crează compoziţii ornamentale specifice. Ţesăturile din lână pentru decor sau uz gospodăresc au compoziţia ornamentală bazată pe alternarea de vărgi, cu motive geometrice alese, distribuite uniform şi continuu.


Județ:
Constanţa
Localitatea:
Constanţa
Adresa:
Bulevardul Tomis nr. 32
Cod poştal:
900742
Acces:
Troleibuz: 42, 43, 40 (staţia Poarta I sau Centru)
Program:
9:00 - 20:00 (vara);
9:00 - 17:00 (iarna)
Telefon :
0241.616.133
Fax:
0241.616.133
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Constanţa
Importanţă:
Judeţeană
Anul înființării:
1990
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
CT-II-m-A-02850
Cod deținător:
7026504
Director:
Maria Magiru
Persoana contact:
Maria Magiru
Acreditarea acordată
de Ministerul Culturii:
O.M.C. nr. 3210/10.12.2019 Acreditare
Clasate: