Muzeul Naţional al Marinei Române

- -

CC BY-SA 4.0
Secţii:
Ştiinţă şi tehnică, Istoria navală
Descriere:

Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1127 din 29 mai 1969, publicată în Buletinul Oficial al R.S.R., Anul V, nr. 63, p. I, din 2 iunie 1969, Muzeul Marinei Române a fost autentificat ca instituţie de interes republican, muzeu de categoria I, unic în ţară. Amplasat în sediul fostei Şcoli Navale, la 3 august 1969 Muzeul Marinei Române şi-a deschis porţile la Constanţa, având ca nucleu expoziţia de marină organizată la Mangalia începând cu 1965. Prin Legea nr. 311/2003 a Muzeelor şi colecţiilor publice, Muzeul Marinei Române a fost reconfirmat ca muzeu de importanţă n...aţională, al doilea din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi singurul din Dobrogea. Muzeul Marinei Române este organizat pe criteriul tematico-cronologic, în conformitate cu periodizările istoriografiei româneşti şi are patru secţii: epocile veche, medie, modernă şi contemporană, prezentate pe parcursul a 30 de săli, cu o suprafaţă de 10 775 mp. Parterul este dedicat expunerii celor mai importante momente din istoria Marinei din antichitate şi evul mediu, fiind subliniată legătura pe care poporul român a avut-o dintotdeauna cu apele. Printre obiectele originale expuse în aceste săli, se numără amfora cu seu de oaie din sec. III d.H., monoxila din secolul al XV-lea, caseta cu instrumente de navigaţie din sec. XVI-XVII, arme albe, monede ş.a. La etaj, sunt evocate evolutia porturilor şi şantierelor navale româneşti, dezvoltarea parcului de nave al Serviciului Maritim Român, Navigaţiei Fluviale Române, precum şi a companiilor de navigaţie din perioada contemporană. Pot fi admirate uniforme de marină de la 1860 şi până azi, ordine şi medalii conferite eroilor Marinei Române, arme albe şi de foc, arme sub apă, manuale şi cursuri de navigaţie, aparatură de emisie-recepţie. În parcul muzeului sunt expuse în aer liber nave de luptă, motoare navale, ancore şi elice, precum şi piese de artilerie navală. Cele mai valoroase bunuri culturale sunt incluse in colectiile ''Arme de foc'', ''Ordine şi medalii'', ''Plachete şi insigne'', ''Uniforme şi accesorii de uniforme'', ''Navomodele'', ''Ancore'', Pinacoteca, Fototeca, ''Numismatică'', colecţii din fondul de carte: ''Carte veche'', ''Manuscrise şi scrisori'', ''Manuale, cursuri şi instrucţiuni de marină'' şi ''Presă de marină''. În patrimoniul Muzeului Marinei Române se regăsesc şi colecţii unicat, precum: ''Instrumente de navigaţie'', ''Bunuri arheologice'', ''Lentile şi machete de faruri'', ''Drapele de luptă, pavilioane, mărci şi flamuri de marină'', ''Elice de nave'', ''Artilerie şi piese de artilerie'', ''Arme sub Apă'', ''Sigilii'', ''Hărţi nautice şi planuri de nave'', ''Obiecte de artă'', ''Albume de fotografii'', ''Grafică şi sculptură'', ''Nave şi fragmente de nave'', ''Transmisiuni'', ''Motoare navale'', ''Brevete, diplome şi documente militare'', colecţiile Diverse I – Cărţi de impresii, cărţi de onoare, cuvântări ale unor personalităţi, Diverse II – foi volante, afişe, colaje de presă, Diverse III – arhivă personală (memorii, cetificate, bilete, titluri de proprietate, diplome, obiecte personale, poezii, cărţi ş.a.). Număr total de piese: 37 800 bunuri Număr de colecţii: 33 colecţii din care 22 colecţii muzeu, 8 fond documentar şi 3 diverse.


Județ:
Constanţa
Localitatea:
Constanţa
Adresa:
Strada Traian nr. 53
Cod poştal:
900725
Acces:
Autobuze: 2, 5, 42, 48, 51 (staţia Poarta II Port); 43, 40 (staţia Cinematograf "Republica")
Program:
Miercuri - duminică: 9:00 - 16:30;
Luni-marţi: închis
Telefon :
0241.619.035
Fax:
0241.619.035
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Ministerul Apărării Naţionale
Importanţă:
Naţională
Anul înființării:
1969
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
CT-II-m-A-02859
Cod deținător:
7511100
Director:
Cpt.cdor. Marius ROHART
Persoana contact:
Andreea-Maria Croitoru
Funcție:
Muzeograf
Acreditarea acordată
de Ministerul Culturii:
O.M.P.C.N. nr.2060/01/02/2011;
O.M.C. nr. 2098/18.02.2016 Reacreditare;
O.M.C. nr. 2967/29.04.2021 Reacreditare
Clasate:
 
Publicații:

Unități subordonate.