Edificiul Roman cu Mozaic

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Arheologie daco-romană
Descriere:

Edificiul, ridicat probabil spre sfârşitul secolului al II-lea p.Chr, a fost mărit şi amplificat în secolele următoare. Pavimentul s-a realizat prin secolul al IV-lea şi întregul ansamblu, cu reparaţii succesive, a funcţionat până la începutul secolului al VII-lea. Edificiul cu paviment de mozaic se află pe terasa B. Din paviment s-a păstrat o porţiune de 850 mp. Terasa A reprezintă nivelul de locuire antic, iar terasa C constituie nivelul încăperilor-magazii (11 încăperi cu tavan boltit). La acelaşi nivel, în continuarea edificiului, se află o serie de încăperi care au servit ...drept ateliere. Terasa D reprezintă nivelul altor magazii pentru depozitarea mărfurilor, aflate chiar în faţa cheiurilor portului antic. Se află în prezent sub nivelul mării. Legătura între terase se făcea printr-o scară cu trepte largi şi înalte din calcar. Amenajările muzeistice adăpostesc colecţii de mărfuri de pe corăbii, găsite în magaziile edificiului: ancore, lingouri, greutăţi, amfore cu vopsele şi răşini, statuete, colecţii de opaiţe, placaje de marmură, mozaic policrom, capete de pilastru. În fostele magazii sunt expuse monumentele epigrafice descoperite în diferite centre din Dobrogea.


Județ:
Constanţa
Localitatea:
Constanţa
Adresa:
Piaţa Ovidiu nr. 12
Cod poştal:
900745
Program:
Miercuri - duminică: 9:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna);
Luni, marţi închis
Telefon :
0241.614.562; 0241.618.763
Fax:
0241.618.763
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Constanţa
Importanţă:
Regională
Anul înființării:
1967
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
CT-I-m-A-02553.05
Cod deținător:
6926501
Director:
Aurel Mototolea
Persoana contact:
Liviu Lungu
Funcție:
Conservator
Clasate: