Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneşti"

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Artă comparată, Etnografie, Artă contemporană
Descriere:

Centrul de Cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului'' este o instituţie publică de cultură de interes local aflată sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Palatul brâncovenesc de la Mogoşoaia a fost atestat prima oară într-un act din 24 aprilie 1698. Construcţia s-a finalizat la 20 septembrie 1702 (precizată în pisania prinsă deasupra uşii de intrare). Palatul a servit ca locuinţă lui Ştefan, fiul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Aşezat pe malul lacului, într-o curte dreptunghiulară împrejmuită de ziduri puternice, ...palatul are un plan regulat, rectangular, înălţându-se pe trei niveluri: subsol (pivniţa), parter şi etaj. Pivniţa se remarcă prin dimensiuni şi masivitate. Un pilon central împarte spaţiul în patru încăperi, acoperite fiecare cu câte o cupolă pe pandantivi. Parterul cuprindea opt încăperi destinate slujitorilor domnului, iar etajul era rezervat în întregime familiei domneşti. La etaj, pe faţada dinspre lac, se află cel mai rafinat element de arhitectură al palatului: splendida loggia de inspiraţie veneţiană, cu trei arcade. Azi apare încadrată de două foişoare, adăugate în timpul renovării din perioada 1860 - 1880, remarcându-se prin coloanele lor cu capiteluri sculptate în piatră. Foişorul de pe latura de răsărit a palatului este de asemenea sprijinit pe opt coloane de piatră, având o balustradă bogat decorată. Bolta foişorului fusese acoperită cu pictură murală cu motive geometrice şi vegetale, din care se mai păstrează câteva fragmente. La etaj - probabil în sala spătăriei - exista o mare frescă ce istorisea, în panouri de câte doi metri, călătoria domnitorului la Adrianopol, în 1703, şi întâlnirea lui cu sultanul. Fragmente din această frescă se mai păstrau încă la jumătatea secolului al XIX-lea, dar majoritatea picturilor, stucaturilor şi decoraţiilor interioare au fost distruse de turci în 1775. Incrustaţiile bogate reunesc elemente stilistice caracteristice atât renaşterii cât şi barocului. Domeniul Mogoşoaia cuprinde azi un parc englezesc, cu grădini în stil italian, o curte în care se afla palatul, cuhnia, gheţăria, turnul porţii (ante 1702), casa de oaspeţi (secolul al XVII-lea, refaceri în 1927 - 1936), iar în exteriorul ei serele N. Bibescu (1890), paraclisul Sf. Gheorghe (1688) şi capela Gheorghe Bibescu (secolul al XIX-lea). Palatul adăposteşte donaţia Liana şi Dan Nasta, o colecţie de artă comparată (circa 300 de piese), în sălile parterului şi în anexe fiind prezentate anual circa 12 expoziţii temporare, tematice sau de artă contemporană. În casa de oaspeţi funcţionează un centru de conferinţe şi rezidenţe.


Județ:
Ilfov
Localitatea:
Mogoşoaia
Comuna:
Mogoşoaia
Adresa:
Str. Valea Parcului nr. 1
Cod poştal:
077135
Acces:
DN 7
Program:
Marţi - duminică: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17 (iarna);
Luni: închis
Telefon :
021.350.66.19; 021.350.66.20
Fax:
021.350.66.18
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Primăria Municipiului Bucureşti
Importanţă:
Judeţeană
Anul înființării:
2000
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
IF-II-a-A-15298
Cod deținător:
7300202
Director:
Daniela Andreea Neţoiu
Clasate: