Colecţia muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Căldăruşani

- -

CC BY-SA 4.0
Denumire:
Colecţia muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Căldăruşani
Secţii:
Artă religioasă
Descriere:

Mănăstirea Căldăruşani este ctitorie a lui Matei Basarab din 1637 - 1638, pe locul unui schit de lemn. Ansamblul mănăstiresc este compus din biserica mare, chiliile aşezate iniţial pe trei laturi, partea de răsărit fiind un simplu zid. În 1950 biserica a fost restaurată, iar în anul 1964 pe locul trapezei şi paraclisului s-a ridicat o frumoasă sală cu bolţi ce adăposteşte colecţia muzeală. În cadrul colecţiei mănăstireşti (amenajată în trei săli) sunt expuse icoane (din anii 1739 - 1799, 10 icoane realizate de Nicolae Grigorescu între anii 1854 - 1855,... în anii de ucenicie, când a locuit aici), copii ale unor cărţi vechi, veşminte şi obiecte de cult, toate realizate în atelierele mănăstirii. Aici se poate vedea şi o importantă colecţie de picturi de mari dimensiuni ale lui Gheorghe Tattarescu şi Sava Henţia. Biblioteca are numeroase cărţi şi manuscrise în limbile română, greacă, latină, italiană, franceză şi germană.


Județ:
Ilfov
Localitatea:
Moara Vlăsiei
Comuna:
Moara Vlăsiei
Cod poştal:
77130
Program:
La cerere
Telefon :
0217.940.307
Subordonare administrativă:
Arhiepiscopia Bucureştilor
Importanţă:
Locală
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
IF-II-a-A-15293
Cod deținător:
51210001101
Persoana contact:
Ieromonah Laurenţiu Andreescu
Funcție:
Muzeograf
Clasate: