Muzeul Naţional Geologic

- -

CC BY-SA 4.0
Secţii:
Ştiinţele naturii - Geologie
Descriere:

Clădirea actuală a muzeului a fost construită între 1906 - 1907 (special pentru Institutul Geologic al României), după proiectul arh. Victor Ştefănescu. Muzeul a fost fondat în 1892, iar în 1990 a fost reînfiinţat. Colecţiile Muzeului Geologic se întind pe trei niveluri. Muzeul este organizat ca un adevărat manual de geologie deschis atât specialiştilor, dar şi pentru cei mai puţin cunoscători în domeniu. El se adresează celor care, printr-o scurtă incursiune în lumea interesantă a cristalelor, a mineralelor colorate sau fluorescente, a rocilor sau fosilelor, doresc ...să înţeleagă, printr-un adevărat dialog cu Pământul, compoziţia, originea şi istoria acestuia. Se parcurg săli dedicate mineralogiei, petrografiei, dinamicii externe şi interne a Pământului, paleobotanicii, paleontologiei, stratigrafiei, hidrogeologiei, tectonicii României, substanţelor minerale utile metalifere şi nemetalifere, hidrocarburilor, geologiei României, mineralelor fluorescente (cele mai vechi roci de acum 1.900.000.000 ani) şi florilor de mină. Mineralele şi fosilele descrise pentru prima dată în România, reconstrucţia unor vieţuitoare ce au populat în trecutul geologic teritoriul României (reptile, păsări, hominide) alături de doi dinozauri în mărime naturală, sunt numai câteva atracţii pentru vizitatori. La parter pot fi vizitate expoziţii de mineralogie (specii minerale - proprietăţi fizice), petrografie (magmatic - sedimentar - metamorfic), dinamica externă a pământului (peşteri - peisaje geomorfologice), substanţe minerale utile (zăcăminte metalifere şi nemetalifere cărbuni - petrol şi gaze), flori de mină. La etaj pot fi admirate expoziţii privind dinamica internă a pământului (vulcanism - cutremure - orogeneză), paleontologie (plante - nevertebrate - vertebrate), stratigrafie (paleozoic - mezozoic - neozoic şi cuaternar), geologie marină, tectonica României. La subsol este amenajată o expoziţie cu minerale fluorescente şi o impunătoare colecţie cu ajutorul căreia se reuşeşte a se face o excelentă incursiune în geologia românească.


Județ:
Bucureşti
Localitatea:
Bucureşti
Adresa:
Şoseaua Kiseleff nr. 2, sector 1
Cod poştal:
011345
Acces:
Metrou (staţia Piaţa Victoriei);
Autobuz: 205, 300, 381, 783
Program:
10.00 - 18.00 (ultima intrare 17.30)
Telefon :
021.318.13.26
Fax:
021.318.13.26
Subordonare administrativă:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Geologie
Importanţă:
Naţională
Anul înființării:
1990
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
B-II-m-B-18984
Cod deținător:
7300600
Director:
Ştefan Grigorescu
Persoana contact:
Diana Lorentz
Funcție:
Custode muzeu
Clasate: