Muzeul Etnografic al Moldovei

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Etnografie
Descriere:

Muzeul a fost înfiinţat iniţial pe lângă Catedra de etnografie a Universităţii din Iaşi, de către Ion Chelcea. Majoritatea exponatelor sunt vechi, vârsta lor depăşind adesea 100 de ani. Din anul 1954 muzeul este mutat în Palatul Culturii. În sălile muzeului sunt prezentate ocupaţiile tradiţionale de bază: agricultura, viticultura, creşterea animalelor, precum şi ocupaţiile secundare ca: vânătoarea, pescuitul şi creşterea albinelor. Colecţia de instalaţii populare din lemn (pive şi vâltori pentru prelucrat sumane, prese de ulei etc.) este cea mai veche colecţ...;ie cu acest profil din ţară. La etajul al doilea expoziţia continuă cu sălile rezervate prelucrării lemnului, ceramicii populare (în curs de amenajare) şi meşteşugului ţesutului. De un interes deosebit sunt cele două interioare de locuinţe ţărăneşti, din zonele Rădăuţi şi Iaşi, precum şi Sala datinilor şi obiceiurilor de Anul Nou, purtând numele etnologului Petru Caraman. Circuitul muzeului se termină la etajul I cu colecţiile de scoarţe şi costume populare din diverse zone ale Moldovei.


Județ:
Iaşi
Localitatea:
Iaşi
Adresa:
Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1
Cod poştal:
700028
Telefon :
0232.218.383
Fax:
0332.408.166
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Ministerul Culturii
Importanţă:
Naţională
Anul înființării:
1943
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
IS-II-m-A-03957.01
Cod deținător:
6946502
Director:
Lăcrămioara Stratulat
Persoana contact:
Victor Munteanu
Funcție:
Muzeograf, şef secţie
Acreditarea acordată
de Ministerul Culturii:
2008.02.07/2052;
O.M.C.I.N. nr. 2488/21.05.2019 Reacreditare
Clasate:
 
Publicații: