Muzeul de Istorie a Moldovei

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Arheologie daco-romană, Arheologie medievală, Arheologie preistorică, Istorie, Numismatică
Descriere:

Muzeul de Istorie a Moldovei a moştenit patrimoniul şi tradiţiile a două muzee mai vechi ce au funcţionat la Iaşi din al doilea deceniu al secolului trecut, Muzeul de Antichităţi şi Muzeul Municipal. Din anul 1954, Muzeul a primit spaţiu în aripa vestică a Palatului Culturii, la parter. În prezent, Muzeul de Istorie a Moldovei este muzeu de rang naţional, dispunând de un patrimoniu variat, care permite reprezentarea tuturor epocilor istorice raportate la întreg spaţiul carpato-danubiano-pontic şi european. A fost conceput ca muzeu pilot, experienţa sa stând la baza înfiinţării celorlalte muze...e de istorie din Moldova. Patrimoniul muzeului numără în prezent peste 30.000 de piese, multe de valoare excepţională, ilustrative pentru viaţa comunităţilor umane care au trăit în spaţiul est-carpatic începând din paleolitic. Expoziţia permanentă este desfăşurată în spaţiul a 20 de săli, pe o suprafaţă totală de 1470 mp. În afară de expoziţia permanentă de la Palatul Culturii, Muzeul de Istorie a Moldovei administrează, de asemenea, următoarele obiective muzeale: Muzeul Unirii, de pe Strada Alexandru Lăpuşneanu nr. 14, din Iasi, Muzeul Memorial ''Mihail Kogalniceanu'' situat pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 11, din Iaşi, Palatul Memorial ''Al. I. Cuza'' de la Ruginoasa, 63 km de Iaşi, pe şoseaua Iaşi-Pascani, precum şi Rezervaţia Arheologică de la Cucuteni, din comuna Cucuteni, judeţul Iaşi, la 10 km de oraşul Târgu Frumos. Expoziţia de bază prezintă piese de istorie şi arheologie din epoca paleolitică (unelte, arme de silex, oase de animale de la Valea Lupului, Mitoc, Ripiceni, Ceahlău), neolitică (ceramică, unelte, figurine antropomorfe şi zoomorfe din culturile Criş, Stoicani-Aldeni, Cucuteni), epoca bronzului (ceramică, unelte din culturile Monteoru, Costişa, Noua), epoca fierului (ceramică, brăţări şi verigi de bronz din cimitirul de la Stoicani, cuţit de bronz de la Tămăoani, pumnal de fier scitic din mormântul de la Comarna, vas grecesc attic descoperit la Frumuşiţa, ceramică din siturile arheologice de la Stânceşti, Cotnari, Băiceni, piese de harnaşament de la Truşeşti. Civilizaţia geto-dacică din Moldova este reprezentată prin unelte, ceramică, obiecte de podoabă, statuete de lut de la Poiana şi Piatra-Neamţ, ceramică carpică din aşezările de tip Scheia-Văleni şi din necropolele de incineraţie de tip Vârtişcoi-Poieneşti. Colecţia mai include altare romane şi cărămizi din castrul de la Barboşi, inscripţii funerare de la Isaccea (Noviodunum), obiecte de lut ars, bronz şi sticlă de provenienţă greacă, elenistică şi romană descoperite în Dobrogea, unelte, vase de sticlă, amfore şi obiecte de podoabă (cultura Sântana de Mureş), piese medievale (unelte, arme, cahle, obiecte de podoabă), colecţii de numismatică antică, medievală şi modernă, documente medievale şi moderne. Expoziţia de istorie contemporană (care se încheie înainte de al II-lea război mondial) este prezentată într-o formă nouă, depolitizată, şi a fost inaugurată în 1997. Au apărut teme noi, precum istoria Bisericii ortodoxe şi istoria regalităţii în România.


Județ:
Iaşi
Localitatea:
Iaşi
Adresa:
Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1
Cod poştal:
700028
Telefon :
0232.218.383
Fax:
0332.408.166
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Ministerul Culturii
Importanţă:
Naţională
Anul înființării:
1916
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
IS-II-m-A-03957.01
Cod deținător:
6946501
Director:
Lăcrămioara Stratulat
Persoana contact:
Senica Ţurcanu
Funcție:
Muzeograf, şef secţie
Acreditarea acordată
de Ministerul Culturii:
2008.02.07/2052;
O.M.C.I.N. nr. 2488/21.05.2019 Reacreditare
Clasate:
 
Publicații:
  • Cercetări Istorice