Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”

- -

CC BY-SA 4.0
Secţii:
Ştiinţă şi tehnică
Descriere:

Muzeul Politehnic, asa cum era cunoscut publicului larg până la data de 3 august 1994, în semn de preţuire pentru valorile ştiinţei iesene, a adoptat titulatura de Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan Procopiu'', fiind situat la parterul Palatului Culturii, în aripa de est. Nucleul Muzeului s-a constituit încă din 1955, din iniţiativa unui inimos grup de profesori şi ingineri ieşeni, între care menţionam pe acad. Cristofor Simionescu, ing. Marcel Itcovici şi prof. univ. dr. Ioan Curievici, care s-au interesat îndeaproape de soarta Muzeului, căutând şi depistând noi surse de îmb...ogăţire a patrimoniului, de sporire a colecţiilor de mare valoare ştiinţifică şi documentară. Prima secţie a Muzeului a fost “Energetica'', deschisă la 1 martie 1961 şi reorganizată în anul 1980. Ea prezintă astăzi publicului vizitator, principalele forme de energie utilizate de umanitate de-a lungul timpului şi marchează prin panouri grafice şi exponate originale contribuţii de excepţie ale unor personalităţi româneşti şi mondiale la dezvoltarea domeniului energetic. Un moment important în evoluţia Muzeului l-a constituit organizarea şi deschiderea în februarie 1966 a secţiei “Inregistrarea şi redarea sunetului''. Îmbogăţirea colectiei, în anii ce au urmat, cu noi exponate valoroase, precum şi interesul manifestat de vizitatori faţă de expozitia menţionată sunt motivele care au condus la reorganizarea şi extinderea acesteia într-un spaţiu triplu, a cărui inaugurare a avut loc în 1972. Constituind o colecţie unică în ţară, secţia de “Înregistrare şi redare a sunetului'' prezintă în mod cronologic evoluţia înregistrării şi redării sunetului, de la cilindrul cu ştifturi la banda magnetică. De-a lungul anilor, rod al eforturilor de investigaţie ştiinţifică depuse de colectivul de specialişti ai Muzeului, dar şi de depistare şi achiziţionare de patrimoniu, s-au deschis noi secţii muzeale precum: “Telecomunicaţii'' (1984), Muzeul Memorial ''Poni-Cernatescu'' (1991), “Mineralogie-Cristalografie'' (1997) şi ''Computere'' (2004). Secţia “Telecomunicatii'' prezintă publicului vizitator o serie de exponate originale ce ilustrează evoluţia istorică a sistemelor de transmitere a informaţiei la distanţă, şi este structurată tematic în patru sectoare: telegrafie, telefonie, radio, televiziune. Una din cele mai recente secţii, “Mineralogie-Cristalografie'', adăposteşte o inedită colecţie de “flori de mina'', donată de dl. Constantin Gruescu, din Ocna de Fier (jud. Caraş-Severin) şi care cuprinde 126 de eşantioane reprezentând minereuri polimetalice, oxizi şi hidroxizi de fier (hematit, magnetit, lemonit), precum şi varietăţi de cuarţ (de la cuarţul de stâncă la macla japoneză). Cea mai recentă secţie este intitulată ''Computere'' şi ilustrează, în principal, evoluţia acestora pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea. în afara de secţiile care structurează circuitul expoziţional permanent, patrimoniul muzeal include alte câteva colecţii inedite, valorificate prin expoziţii temporare, precum: maşini de calcul, maşini de scris, aparate de fotografiat, instrumente de meteorologie, precum şi o platformă cu exponate din sfera arheologiei industriale.


Județ:
Iaşi
Localitatea:
Iaşi
Adresa:
Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1
Cod poştal:
700028
Telefon :
0232.218.383
Fax:
0332.408.166
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Ministerul Culturii
Importanţă:
Naţională
Anul înființării:
1955
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
IS-II-m-A-03957.01
Cod deținător:
6946504
Director:
Lăcrămioara Stratulat
Persoana contact:
Lenuţa Chiriţă
Funcție:
Muzeograf, şef secţie
Clasate: