Muzeul de Istorie Naturală al Universităţii Iaşi

- -

CC BY-SA 4.0
Secţii:
Ştiinţele naturii - Geologie, Zoologie
Descriere:

Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi a fost înfiinţat la data de 4 februarie 1834, din iniţiativa unui grup restrâns de membri ai Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, în frunte cu Iacob Cihac, Gheorghe Asachi, Mihail Zotta, Constantin Sturdza şi Costachi Negri. Este primul muzeu de acest gen înfiinţat în Principate. În anul 1840 s-a cumpărat pentru muzeu casa vornicului Costachi Sturdza, de pe uliţa Hagioaiei, azi bulevardul Independentei nr. 16, clădire în care muzeul, împreună cu Societatea, îşi desfăşoară activitatea şi în prezent. Clădirea,... cunoscută şi sub denumirea de Casa Roset, a fost construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în stil neoclasic, fiind astăzi unul din puţinele monumente arhitectonice ale Iaşului cu o structură a parterului de bolţi pe arce. Muzeul păstrează în colecţiile sale piese donate la începutul secolului al XIX-lea de către mitropolitul Veniamin Costachi (o colecţie de oase de mamut şi rinocer păros, găsite agăţate drept contragreutate la cumpăna unei fântâni din Râşca, ţinutul Fălticenilor), domnitorul Mihail Sturdza (elefantul indian Gaba, achiziţionat contra sumei de 135 de galbeni), Iacob Cihac, aga Alecu Balş, Gheorghe Asachi şi alţii. Cabinetul de Istorie Naturală devine cunoscut marelui public şi prin faptul că, în una din sălile lui, deputaţii din Partida Naţională, în noaptea de 3/15 ianuarie 1859, au hotărât candidatura colonelului Alexandru Ioan Cuza la domnia Moldovei. Sala expune, alături de obiecte şi mobilier cu valoare istorică, portretele celor care au înfiinţat muzeul şi Societatea, a personalităţilor care au activat la muzeu de-a lungul timpului: Iacob Cihac, Grigore Cobălcescu, Anastasie Fătu, Petru Poni etc. În prezent colecţiile muzeului numără peste 300.000 exemplare, cele mai valoroase fiind colecţiile de: Insecte, Moluşte, Amfibieni, Reptile, Păsări, Minerale şi Plante. În 1840, momentul mutării în clădirea actuală, patrimoniul muzeal consta în: 1.500 minerale, 2.844 de plante, 3.000 de moluşte şi insecte, 795 de vertebrate, 92 de schelete. Cea mai veche piesă din colecţia muzeului este elefantul indian, care a fost cumpărat în anul 1835 de domnitorul Grigore Mihail Sturdza şi adus la palat, fiind ulterior donat muzeului. În anul 2000 inventarul muzeului număra peste 350.000 de piese, dintre care 3.500 piese de patrimoniu (5.290 expuse şi celelalte în depozit). Colecţia de Moluşte cuprinde aproape toate speciile de Lamelibranchiate şi Gasteropode din fauna României. Colecţia de Arahnidae (păianjeni) este una din cele mai mari din ţară; ea cuprinde exemplare din Dobrogea, Moldova şi Bucovina. Dintre insecte, cele mai mari colecţii sunt de Orthoptere, Odonate, Coleoptere, Lepidoptere şi Neuroptere. Coleopterele numără peste 50.000 de exemplare şi familiile cele mai bine reprezentate sunt: Staphylinidae, Meloidae, Cerambicidae şi Scarabeidae. Colecţia de vertebrate: peşti, amfibieni, reptile, păsări şi mamifere, numără peste 14.000 de exemplare, conţinând aproape toate speciile existente la noi în ţara şi formând astfel una din cele mai bogate colecţii din muzeele noastre. Un interes deosebit îl prezintă colecţiile de cuiburi şi ouă. Colecţia de paleontologie numără peste 10.000 de exemplare, iar cea de minerale peste 2.900 de eşantioane.


Județ:
Iaşi
Localitatea:
Iaşi
Adresa:
Bulevardul Independenţei nr. 16
Cod poştal:
700101
Acces:
Linia 3, de la gară
Program:
Închis pentru public (din mai 2013) pe perioadă nedeterminată pentru expertizarea şi consolidarea clădirii
Telefon :
0232.201.339
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
Importanţă:
Regională
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
IS-II-m-B-03917
Cod deținător:
7412100
Director:
Ioan Cojocaru
Clasate: