Muzeul Etnografic „Anton Badea” Reghin

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Etnografie, Etnografie - Arhitectură populară
Descriere:

Clădirea care adăposteşte muzeul este monument şi a fost construită în 1892. O vreme a fost folosită ca locuinţă şi şcoală profesională. Muzeul a fost înfiinţat de Anton Badea, în dorinţa conservării şi valorificării monumentelor de arhitectură, instalaţiilor tehnice şi obiectelor de artă populară. A fost restaurată în perioada 1989 - 1990. În 1970, Muzeul Etnografic Reghin devine muzeu judeţean, precizându-se aria lui de cercetare, arie ce depăşeşte limitele judeţului Mureş şi cuprinde zone etnografice distincte (...604 aşezări rurale în judeţul Mureş şi aproximativ 300 de localităţi din judeţele limitrofe). Sunt expuse obiecte legate de meşteşuguri, port popular şi obiceiuri specifice Văii Superioare a Mureşului, Văii Gurghiului şi unei părţi a Câmpiei Transilvaniei. Muzeul deţine peste 5.800 de obiecte, 13.000 de fotografii şi diapozitive, 80 de filme etnografice. Reprezentative sunt ceramica, icoanele pe sticlă. Se evidenţiază instalaţiile tehnice (presă de ulei, moară de apă, teasc pentru struguri).


Județ:
Mureş
Localitatea:
Reghin
Adresa:
Strada Vânătorilor nr. 51
Cod poştal:
545300
Acces:
Şosea Reghin - Topliţa;
Şosea Reghin - Bistriţa
Program:
Luni - vineri 8:00 - 16:00;
Sâmbătă - duminică 8:00 - 15:00
Telefon :
0265.512.571
Fax:
0265.512.571
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Mureş
Importanţă:
Judeţeană
Anul înființării:
1960
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
MS-II-a-A-15777
Cod deținător:
7055100
Director:
dr. Roxana Maria Man
Clasate: