Muzeul de Istorie Sighişoara

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Istorie
Descriere:

Turnul cu ceas – secolele al XIV-lea, al XVI-lea, 1678, 1894 - face parte din complexul Porţii din faţă ce asigură accesul în Cetate din Oraşul de Jos, iniţial cu două treceri carosabile, înalt de 64 m, cu 5 nivele, cu galerie deschisă din lemn la ultimul nivel. Parterul Turnului este alcătuit din piatră de râu cu pereţi groşi de 2,30 m, datează din secolul al XIV-lea. Primele nivele au ferestre mici şi goluri de tragere înguste, la nivelul 3 console de zidărie spre Cetate şi Oraşul de jos, susţinând etajele superioare evazate. Există rânduri de guri de tragere &...#238;ntre nivele 3 si 4. Turnul a fost afectat de incendiul din 1676 şi a fost refăcut parţial, ca şi acoperişul, de către meşteri de formaţie barocă - Veit Gruber, Philipp Bonge şi Valentinus Zimmermann. În interior Turnul are câte două încăperi pe fiecare nivel, boltite sau tăvănite, cu accesul pe scări de piatră sau lemn. La 1648 se adaugă sferturile de oră la ceas de către Johan Kirschel din Königsberg, figurinele fiind refăcute în 1677, şi reprezintă zilele săptămânii sub chipul zeilor antici şi zeiţele Păcii, Dreptăţii şi Justţiei, doi îngeraşi Ziua şi Noaptea, doi toboşari şi călăul. Aceste figurine au fost restaurate între anii 1999 - 2001. Turnul a fost până în 1556 Primăria oraşului, iar la sfârşitul secolului al XIX-lea a devenit muzeul de istorie al oraşului Sighişoara. Muzeul de Istorie Sighişoara cuprinde următoarele categorii de colecţii: arheologie (preistorie, daco-romană, migraţii, medievală), farmacie şi instrumentar medical, artă, mobilier, arta decorativă, intrumente muzicale, obiecte şi unelte de breaslă, orologerie, etnografie: mobiler, unelte de uz gospodăresc, textile, ceramică, icoane pe lemn şi pe sticlă; arme albe şi arme de foc, numismatică.


Județ:
Mureş
Localitatea:
Sighişoara
Adresa:
Piaţa Muzeului nr. 1
Cod poştal:
545400
Acces:
DN Târgu Mureş - Braşov;
CFR Războieni
Program:
Luni: 10:00 - 16:30;
Marţi - vineri: 9:00 - 18:30,
Sâmbătă - duminică: 9:00 - 16:30 (vara);
Luni: închis;
Marţi - vineri: 9:00 - 15:30;
Sâmbătă - duminică: 10:00 - 15:30 (iarna)
Telefon :
0265.771.108
Fax:
0265.771.108
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Primăria Municipiului Sighişoara
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
1899
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
MS-II-m-A-15932
Cod deținător:
7055300
Director:
Nicolae Teşculă
Persoana contact:
Ina Hentz
Funcție:
Bibliograf cu atribuţii de relaţii publice
Clasate: