Complexul Muzeal Naţional Neamţ

- -

Domeniu:
Secţii:
Arheologie, Istorie, Artă, Ştiiinţele Naturii, Memoriale
Descriere:

Această instituţie are în componenţa sa 16 muzee distincte, cu un patrimoniu de peste 300.000 piese (arheologie, istorie, artă, memorialistică, etnografie, ştiinţe naturale). Înfiinţat în anul 1934 de către preotul Constantin Matasă, acest muzeu deţine cea mai importantă colecţie de ceramică eneolitică din Moldova (mil. IV-III î.Hr.). Alături de aceasta, în muzeu sunt tratate, în chip monografic, aspecte mai vechi (paleolitic şi neolitic timpuriu) şi mai noi (civilizaţia traco-geto-dacică din zonă, locuirea medievală, aspecte ale istoriei locale din epocile modern...59; şi contemporană, activitatea muzeografică din judeţ ş.a.), din trecutul zonei. În primele opt săli sunt prezentate cele mai semnificative aspecte ale paleoliticului de pe Valea Bistriţei şi ale culturilor Starčevo-Criş, Precucuteni şi Cucuteni, îmbinând expunerea de obiecte tridimensionale cu o ilustraţie bogată şi cu numeroase reconstituiri de complexe sau de procese ce făceau parte din inventarul de cunoştinţe ale omului preistoric. Ultimei culturi amintite îi este rezervată cea mai mare parte a spaţiului expoziţional din primele opt săli ale expoziţiei permanente, raport cantitativ ce reflectă situaţia arheologică din teren (cel mai mare număr de situri cunoscute în zonă, printre care se remarcă cele de la Bodeşti-Cetăţuia Frumuşica, Izvoare, Traian, Ghelăieşti, Târpeşti, Târgu Ocna-Podei, Poduri). În sălile 9-10 sunt expuse cele mai importante descoperiri ale epocii metalelor, reprezentată prin aspecte locale ale bronzului timpuriu şi mijlociu (Lunca, Târpeşti) şi prin culturile: Amforelor Sferice (materiale de la Bârgăoani, Mastacăn, Piatra-Şoimului, Piatra-Neamţ), Costişa (piese din aşezarea eponimă, de la Siliştea, Piatra-Şoimului, Poduri), Monteoru (Costişa şi Traian) şi Noua (ceramică, obiecte de piatră şi de metal din aşezările şi necropolele de la Doina, Ciritei, Târpeşti, Davideni, Vânători-Neamţ,). De la sfârşitul epocii bronzului şi din prima epocă a fierului datează cea mai mare parte a pieselor de metal expuse în sala 10 şi holul adiacent (depozitele de bronzuri de la Ruginoasa, Bozieni, Şerbeşti, pumnalele de tip akinakes de la Văratec, Găiceana şi Petricani). Pentru Hallstatt-ul final şi prima etapă a La-Tene-ului descoperirile de la Lunca şi Vlădiceni documentează că aria de difuziune a aspectului cultural Canlia a inclus în secolele V-III î.Hr. şi zona subcarpatică a Moldovei. În ceea ce priveşte civilizaţia dacică (prezentată în sălile 11-15) menţionăm că muzeul din Piatra-Neamţ a adus o contribuţie deosebită la cercetarea staţiunilor din perioada clasică de la Bâtca Doamnei, Cozla şi Calu (Piatra Şoimului) sau a celor daco-carpice de la Vlădiceni, Homiceni, Piatra-Neamţ – Dărmăneşti şi Lutărie, Cândeşti, Izvoare. În sala 16 sunt expuse materiale atribuite culturii tumulilor carpatici (de la Branişte şi Nemţişor), culturii Sântana de Mureş-Cerneahov (de la Doina, şi Izvoare, în special), precum şi din segmentul istoric cuprins între secolele V-IX: prima parte a acestui interval este reprezentată în expoziţie prin piese provenind din aşezările Mănoaia, Costişa, Izvoare-Bahna, Târpeşti, Săbăoani, Borşeni şi mai ales Davideni, (cea mai mare dintre comunităţile săteşti din această perioadă documentate în spaţiul est-carpatic) în timp ce pentru cea din urmă (sec. VIII-IX) cea mai mare parte a materialelor existente în colecţia muzeului provin de la Brăşăuţi, Borniş, Izvoare-Bahna şi Poiana-Dulceşti. Ultima vitrină a sălii este rezervată pieselor provenind de la Piatra-Neamţ-Bâtca Doamnei, unde în perioada evului mediu timpuriu a existat o tabără militară. Folosind mijloace de expunere specifice, sălile 17 şi 19 ale muzeului înfăţişează aspecte semnificative ale evoluţiei economice sociale şi culturale a judeţului Neamţ pe parcursul Evului Mediu, fiind consemnate evenimentele majore care s-au petrecut pe aceste meleaguri, la care localităţile ţinutului Neamţ s-au racordat. Printre exponatele cele mai importante din acest segment istoric se numără tezaurul de la Buruieneşti (conţinând obiecte de podoabă, lingouri şi monede medievale) şi reconstituirea interiorului unei locuinţe descoperite la Târgu-Neamţ, datând din secolul al XIV-lea, cu o sobă cu cahle tip oală. Dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunităţilor rurale şi urbane în secolele XIX-XX, cât şi participarea locuitorilor judeţului la marile evenimente care s-au petrecut în acest timp sunt evidenţiate în sălile 20-23, prin numeroase documente, fotografii, arme, medalii şi obiecte de epocă. Circuitul expoziţional se încheie cu sala 24, în care sunt etalate arme alb şi de foc din secolele XIX şi XX. Cabinetul numismatic, având două săli de expoziţie, prezintă publicului vizitator monede antice şi medievale, medalii, obiecte de podoabă de aur şi argint, vase de metal. Din ultima categorie menţionăm tezaurul de vase de aur de la Rădeni şi vasele de argint din tezaurul de la Muncelul de Sus (jud. Iaşi). Alături de expoziţia de bază, muzeul organizează numeroase expoziţii temporare, sesiuni şi colocvii cu caracter cultural-ştiinţific, întreprinde săpături arheologice pe care le valorifică prin publicaţii, se preocupă de ocrotirea patrimoniului ş.a.


Județ:
Neamţ
Localitatea:
Piatra-Neamţ
Adresa:
Strada Mihai Eminescu nr. 10
Cod poştal:
610029
Program:
Luni-joi: 8.00-16.30;
Vineri 8.00-14.00
Telefon :
0233.217.496; 0233.218.108; 0735.525.918 (Secretariat)
Fax:
0233.217.496
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Neamţ
Importanţă:
Naţională
Anul înființării:
1934
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
NT-II-m-B-10576
Cod deținător:
6956500
Director:
Dr. Ciprian-Dorin Nicola
Persoana contact:
Dr. Mihaela Cristina Verzea
Funcție:
Director Adjunct Ştiinţific
Acreditarea acordată
de Ministerul Culturii:
O.M.C. nr.2096/11.02.2013;
O.M.C.I.N. Nr. 2362/08.05.2019 Reacreditare
Clasate:
 

Unități subordonate.
Nr.
ord.
Denumire Judeţ Localitate Comuna Adresa Domeniu Harta
467 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul de Istorie Bicaz Neamţ Bicaz Strada Barajului, nr. 3 Etnografie şi istorie locală Afișează pe hartă
457 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul Memorial „Ion Creangă“ Târgu Neamţ Neamţ Humuleşti Târgu Neamţ Strada Ion Creangă, nr. 8 Memoriale Afișează pe hartă
462 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul de Artă Piatra-Neamţ Neamţ Piatra-Neamţ Piaţa Curtea Domnească, nr. 1 Artă Afișează pe hartă
464 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul de Etnografie Piatra-Neamţ Neamţ Piatra-Neamţ Piaţa Curtea Domnească, nr. 1 Etnografie Afișează pe hartă
2034 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul de Istorie şi Arheologie Neamţ Piatra-Neamţ Strada Mihai Eminescu, nr. 10 Istorie Afișează pe hartă
469 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra-Neamţ Neamţ Piatra-Neamţ Strada Petru Rareş, nr. 26 Ştiinţele naturii Afișează pe hartă
456 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul Memorial „Calistrat Hogaş“ Piatra-Neamţ Neamţ Piatra-Neamţ Strada Calistrat Hogaş, nr. 1 Memoriale Afișează pe hartă
742 Expoziţia „Curtea Domnească" Piatra-Neamţ Neamţ Piatra-Neamţ Strada Ştefan cel Mare nr. 4 Istorie Afișează pe hartă
743 Galeria de Artă „Lascăr Vorel" Neamţ Piatra-Neamţ Strada Ştefan cel Mare nr. 15 Artă Afișează pe hartă
1774 Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni Neamţ Piatra-Neamţ Strada Ştefan cel Mare nr. 3 Arheologie Afișează pe hartă
461 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul de Artă Roman Neamţ Roman Strada Mihai Eminescu, nr. 3 Artă Afișează pe hartă
468 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul de Istorie Roman Neamţ Roman Strada Cuza Vodă, nr. 10 şi 26 Istorie Afișează pe hartă
470 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman Neamţ Roman Strada Ştefan cel Mare, nr. 248 (Parcul Municipal) Ştiinţele naturii Afișează pe hartă
459 Casa Memorială „Veronica Micle" Neamţ Târgu Neamţ Strada Ştefan cel Mare nr. 33 Memoriale Afișează pe hartă
465 Complexul Muzeal Naţional Neamţ - Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ Neamţ Târgu Neamţ Strada Ştefan cel Mare, nr. 37 Etnografie şi istorie locală Afișează pe hartă
472 Muzeul Cetatea Neamţului Neamţ Târgu Neamţ Aleea Cetăţii nr. 1 Arheologie Afișează pe hartă
458 Casa Memorială „Mihail Sadoveanu" Neamţ Vânători-Neamţ Vânători-Neamţ Strada Mihail Sadoveanu 85 Memoriale Afișează pe hartă