Muzeul Ceasului „Nicolae Simache"

- -

CC BY-SA 4.0
Secţii:
Ştiinţă şi tehnică, Artă
Descriere:

Muzeul Ceasului “Nicolae Simache'' din Ploiesti, unic in reţeaua muzeală din România, înfiinţat în anul 1963 de profesorul Nicolae Simache (1905-1972) ilustrează prin colecţiile sale, evoluţia mijloacelor de măsurare a timpului. Clădirea în care funcţionează Muzeul Ceasului, din 1971 este un monument de arhitectură de la sfârşitul secolului al XIX-lea (1890), care a aparţinut magistratului şi politicianului Luca Elefterescu. Casa păstrează, în linii generale, arhitectura şi decoraţia originală, în stil romantic, iniţialele primului proprietar regăsindu-se ş...i azi, încadrate într-o splendidă feronerie a uşilor de la intrare. A fost restaurată şi redeschisă publicului pe 20 mai 2016. Expoziţia de bază a muzeului prezintă o succesiune cronologică a celor mai cunoscute tipuri de indicatoare de timp şi de ceasuri: cadrane solare, clepsidra, nisiparniţe, ceasuri de mobilier, de şemineu, de perete, de buzunar şi de călătorie. Cele mai vechi ceasuri din colecţie sunt cele de tip astronomic datând din anii 1544 şi 1562, creaţii ale orologierilor Jakob Acustodia (Olanda) şi respectiv Jeremias Metzker din Augsburg. Din aceeaşi categorie fac parte şi cadranele solare din secolele XVII şi XVIII, unul dintre acestea fiind semnat: Butterfield - Paris (1690). O altă piesă deosebită ca mod de funcţionare, dar şi ca vechime, este clepsidra (ceasul cu apa) realizată de Charles Rayner în anul 1654 la Londra. Muzeul atrage numeroşi vizitatori atât prin varietatea tipologică, complexitatea mecanismelor dar mai ales prin spectaculozitatea şi diversitatea stilurilor artistice ale pieselor. În ambianţa spaţiului muzeal sunt expuse splendide pendule de mobilier sau de podea, cu cabinete de mari dimensiuni în stil baroc, Ludovic al XIV-lea, Boulle, Rococo, ornamentate cu motive caracteristice acestor stiluri, create de celebrii orologieri francezi, austrieci, olandezi, din secolul XVIII. În acelaşi context sunt expuse şi ceasuri de şeminee cu postamentele surmontate de personaje mitologice sau scene idilice, pendulele portic, unele dintre acestea prevăzute cu mecanisme muzicale. Menţionăm o astfel de piesă realizată în Austria la începutul secolului al XIX-lea, cu mecanism muzical în funcţiune care are pe cadran inscripţionat numele comanditarului: Fried(rich) Schullerus in Kronnstadt (Braşov). Din categoria pendulelor de salon (de parchet) menţionăm două piese importante din epoci diferite: prima, în stil baroc, din secolul al XVIII-lea, cu cadrane astronomice poartă semnătura orologierului Rutger Steuter din Amsterdam; a doua piesă, cu un mecanism în funcţiune şi azi, datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind un splendid exemplar realizat la Şcoala de Arte şi Meserii din Ploieşti. Ceasurile tablou de provenienţă austriacă şi germană, din prima jumătate a secolului al XIX-lea sunt extrem de spectaculoase, remarcându-se din categoria acestora cele cu mecanisme animate şi muzicale, ceasuri ce sunt în funcţiune şi astăzi - “Ceasul Potcovarului'' şi “Arena de circ''. Cea mai importantă categorie de ceasuri, prin număr şi valoare este reprezentată de ceasurile de buzunar; cea mai veche piesă de acest tip din colecţia muzeului este realizată de Philip Jakob Bickelman, din Linz, în anul 1652. Succed acestei date, produse ale celebrilor orologieri francezi şi englezi din secolele XVIII - XIX; Julien Le Roy, Antoine Lepin, Abraham Louis Breguet, Benjamin Barber, George şi Edward Prior, s.a. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea apar marile firme producătoare de ceasuri în serie: Patek Philippe, Genève, Schaffhausen, Omega, Doxa, Longines, Hebdomas, Roskopf Patent, etc., Elveţia dominând producţia şi comerţul european de ceasuri. Prevăzute cu mecanisme din ce în ce mai perfecţionate, carcasele şi cadranele ceasurilor de buzunar sunt ornamentate cu motive vegetale, geometrice, compoziţii diverse, realizate prin emailare, gravare sau pictare de un înalt nivelul artistic. Colecţia cuprinde şi unele ceasuri curiozităţi cum ar fi: ceasul “misterios'' cu un cadran transparent şi mecanism înglobat în ramă; ceasul care imita “uzina cu aburi'' în miniatură, inspirat de revoluţia industrială, realizat la Paris în 1900, ceasul “frizerului'', ceasul cu afişaj “digital “, ceasul cu mecanism antifurt, ceasul breloc, ceasul tip châtelaine, etc. Remarcabilă în cadrul Muzeului Ceasului din Ploieşti este şi existenţa unui număr semnificativ de ceasuri de personalităţi culturale şi politice, româneşti şi străine, care prin valoarea şi semnificaţia lor deosebită particularizează prestigiul şi renumele acestei unice instituţii culturale din România. Menţionăm dintre acestea ceasurile care au aparţinut domnitorului Alexandru Ioan Cuza, lui Mihail Kogălniceanu, regilor Carol I şi Mihai I, ţarului Alexandru al II-lea, Marelui Duce Nicolae, generalului Alexandru Averescu, istoricului Nicolae Iorga, diplomatului Nicolae Titulescu, poetului Vasile Alecsandri sau pictorului Theodor Aman. Diversitatea colecţiei Muzeului Ceasului “Nicolae Simache“ – Ploieşti este determinată şi de automatele muzicale şi ceasurile muzicale; majoritatea acestor piese funcţionând şi astăzi chiar daca au o vechime de peste 150 de ani. Includem în această categorie simphonioanele, cutiile muzicale cu cilindru, baletul mecanic, păsările mecanice, păpuşa mecanică, gramofonul şi patefonul. Muzeul Ceasului “Nicolae Simache'' din Ploieşti, instituţie emblematică nu numai a oraşului şi a judeţului nostru dar şi a României, este un loc de iniţiere în istoria fascinantă a orologeriei, de studiu pentru specialişti, de admiraţie pentru iubitorii de artă.


Județ:
Prahova
Localitatea:
Ploieşti
Adresa:
Strada Nicolae Simache nr. 1
Cod poştal:
100032
Program:
Marţi - duminică: 9:00 - 17:00;
Luni: închis
Telefon :
0244.542.861
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Prahova
Importanţă:
Judeţeană
Anul înființării:
1965
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
PH-II-m-A-16296
Cod deținător:
6960501
Director:
Mihal Dumitrache
Clasate: