Muzeul de Istoria Farmaciei

- -

CC BY-SA 4.0
Secţii:
Istoria farmaciei
Descriere:

Clădirea care adăposteşte muzeul este monument istoric, datat 1568, prezentând numeroase elemente arhitecturale specifice perioadei: spaţii boltite la subsol şi parter, o loggie deschisă la parter, decorată în stucatură la plafoane şi tâmplărie de epocă. Muzeul ocupă în prezent spaţiul de la subsolul imobilului (în suprafaţă de 120 mp), actualmente în proprietatea directă a instituţiei. Acest spaţiu a avut funcţionalitate farmaceutică de la 1600, fără întrerupere, aici funcţionând una dintre cele mai vestite farmacii transilvănene den...umită La Ursul Negru. Colecţia iniţială a muzeului a fost constituită în anii 1950 - 1951, ca urmare a unui decret al Ministerului Sănătăţii privind concentrarea la Muzeul Brukenthal, a tuturor vestigiilor de istorie a farmaciei de la toate instituţiile de profil din ţară. Obiectele existente provin de la peste 70 de farmacii vechi, oficii farmaceutice, instituţii medicale şi persoane particulare din 32 de localităţi din ţară. Colecţia a stat în regim de depozitare timp de 20 de ani. Prin mărimea şi diversitatea sa (cca. 6.700 piese), colecţia aduce valoroase mărturii despre evoluţia ştiinţei şi tehnicii farmaceutice, în general, şi despre evoluţia medicaţiei şi practicii farmaceutice la nivelul a peste trei secole. Ea cuprinde preparate medicamentoase, ustensile de laborator, recipiente, cărţi şi documente, grafică documentară. O componentă distinctă o reprezintă inventarul homeopatic (2.910 piese), raritate europeană, ilustrând interesul de care s-a bucurat această doctrină terapeutică la Sibiu, oraşul în care a trăit şi activat Samuel Hahnemann, fondatorul homeopatiei.


Județ:
Sibiu
Localitatea:
Sibiu
Adresa:
Piaţa Mică nr. 26
Cod poştal:
550182
Program:
Marţi-vineri: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 - 16:00 (iarna);
Luni: închis
Telefon :
0269.218.191; 0269.211.545; 0269.213.156
Fax:
0269.211.545
Subordonare administrativă:
Ministerul Culturii
Importanţă:
Naţională
Anul înființării:
1972
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
SB-II-m-A-12128
Cod deținător:
6966503
Director:
Sabin Adrian Luca
Persoana contact:
Gheorghe Ban
Clasate: