Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Etnografie - tehnică şi arhitectură populară
Descriere:

Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA este cel mai mare - ca teritoriu, mai bogat - ca patrimoniu şi mai original - ca şi concepţie tematică, muzeu în aer liber din România şi printre cele mai reprezentative instituţii de acest gen din Europa. Într-un spaţiu grandios, de 96 ha, străbătut de 10 km de alei, cu numeroase locuri de popas, sunt prezentate, în cadrul a două expoziţii permanente, distincte, perfect delimitate spaţial şi tematic, lumea satului românesc (muzeul etnografic în aer liber) şi reflexul acesteia în conştiinţa artistică contemporană...; (expoziţia de sculptură modernă în lemn, cu opere realizate de reputaţi artişti români şi străini, inspirate din universul satului tradiţional). Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA prezintă, într-o evoluţie istorică, exprimată prin tipologii riguroase, într-o configurare tematică proiectată documentat şi chiar dintr-o perspectivă sistemică, în 6 sectoare şi 36 de grupe tematice (Procese şi procedee pentru obţinerea şi prelucrarea produselor animale şi vegetale în scop alimentar: vânătoare, pescuit, apicultură, creşterea animalelor, pomicultură, viticultură, prelucrarea seminţelor oleaginoase, agricultură, morărit; Tehnici şi mijloace de transport şi comunicaţii: transporturi, comunicaţii; Procese şi procedee pentru producerea materiilor prime în vederea obţinerii materialelor de construcţie şi a obiectelor de uz gospodăresc: prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei, prelucrarea metalelor, prelucrarea argilei; Procese şi procedee de prelucrare a pieilor şi fibrelor animale şi vegetale pentru îmbrăcăminte şi obiecte de uz utilitar-gospodăresc: prelucrarea pieilor şi a blănurilor, prelucrarea fibrelor animaliere; Edificii de utilitate public-socială; Expoziţie de sculptură monumentală), peste 236 unităţi muzeale însumând 340 de construcţii. Sunt expuse peste 52 gospodării cu 195 construcţii, 21 porţi monumentale şi 17 tipuri diferite de fântâni, 10 case fără anexe gospodăreşti şi 2 ateliere meşteşugăreşti izolate, 37 construcţii specializate şi 88 monumente de industrie populară (21 teascuri de mari dimensiuni, 31 de mori de cereale, 9 pive de postav, 8 vâltori, 5 joagăre, 1 gater, 4 dârste, 8 uleiniţe, 1 povarnă, 1 ciocan hidraulic, 1 şteamp) şi 6 complexe de industrie ţărănească.


Județ:
Sibiu
Localitatea:
Sibiu
Adresa:
Strada Pădurea Dumbrava (Calea Răşinari) nr. 16
Cod poştal:
550399
Acces:
Două căi de acces rutier din Calea Răşinari, două porţi de acces pietonal (Pădurea Dumbrava, dinspre Grădina zoologică)
Program:
Luni - vineri: 10:00 - 18:00, sâmbătă - duminică: 10:00 - 20:00 (vara);
Luni - duminică: 9:00 - 17:00: acces doar pe porţile din Calea Răşinari (iarna)
Telefon :
0269.202.447; 0269.202.400
Fax:
0269.242.419
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Sibiu
Importanţă:
Naţională
Anul înființării:
1963
Cod deținător:
69665022
Director:
Ciprian Angel Ştefan
Persoana contact:
Marius Florin Streza
Funcție:
Şef secţie
Publicații:
Corneliu Bucur, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA” (Dumbrava Sibiului). Catalog, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2007, 448 p. (ediţie şi în limba engleză); Ovidiu Baron, Olga Popa, Adrian Scheianu, Găleşoaia. Lumea veche vs. Lumea nouă, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2009, 56 p.; Corneliu Bucur, Patrimoniul tehnic tradiţional (preindustrial) din România. Categorii, tipologii, structuri social-istorice / The patrimony of the traditional (pre-industrial) technology in Romania. Categories, typologies, social-historical structures, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2009, 70 p. (ediţia a II-a); Ciprian Ştefan, Monumente de arhitectură tradiţională în Muzeul ASTRA, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2010, 80 p.; peste 40 cărţi poştale cu imagini din muzeul în aer liber.
Acreditarea acordată
de Ministerul Culturii:
O.M.C.I.N. nr. 2557/13.07.2018 Acreditare
Clasate: