Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Cinegetică

- -

CC BY-SA 4.0
Secţii:
Ştiinţele naturii - Zoologie
Descriere:

Înfiinţat în 1952, muzeul a fost deschis oficial în 1957. Este constituit din 2 secţi : Secţia de Faună şi Floră din zona Dornelor şi Secţia de Cinegetică din Judeţul Suceava Exponatele de faună şi floră sunt prezentate redând aspecte din mediul lor natural ceea ce dă un plus de atractivitate pentru publicul vizitator. Sunt abordate probleme de ocrotire a naturii de taxonomie, filogenie şi ecologie. Animalele vertebrate sunt prezentate în ordine evolutivă : peşti, amfibieni, reptile, păsări şi mamifere. Diorama cu cerbul atacat de o haita de lupi iarna este unică în R...omânia. Flora zonei dornelor este foarte bogată în specii. În expoziţii prezentăm specii rare, endemice, relicte glaciare. Parterul muzeului prezintă colecţia cinegetcă. Această expoziţie se justifică ţinând cont că peste 50 % din suprafaţa judeţului Suceava este acoperită de păduri care adăpostesc un vânat bogat în specii cu valoare cinegetică deosebită. Secţia începe cu un scurt istoric al vânătorii, apoi se continuă cu amenajări ce vin în sprijinul vânatului ierbivor pe timp de iarnă. Următoarea sală prezintă creşterea la cervidee, trofee de selecţie şi un interior vânătoresc. În vitrine sunt prezentate obiecte confecţionate din blănuri , coarne, picioruşe de căprior ce demnstrează modalităţi de valorificare a vânatului. Este prezentat şi un interior vânătoresc realizat cu obiecte din coarne căzute, blănuri, fazani şi capete de căprior naturalizate. Ultima sală este Sala Trofeelor unde sunt expuse trofee de blană, trofee de coarne şi trofee de colţi de mistreţ, unele chiar medaliate. Periodic se organizează în cadrul muzeului şi expoziţii temporare


Județ:
Suceava
Localitatea:
Vatra Dornei
Adresa:
Strada Unirii nr. 3
Cod poştal:
725700
Acces:
DN 17
Program:
Marţi-vineri 10:00 - 17:00;
Sâmbătă-duminică 10:00 - 14:00;
Luni închis
Telefon :
0230.371.368
Fax:
0230.371.368
Subordonare administrativă:
Primăria Municipiului Vatra Dornei
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
1957
Cod deținător:
7070600
Director:
Olariu Liubomira
Medii sociale:
Clasate: