Muzeul de Artă Tulcea

- -

Domeniu:
Secţii:
Artă decorativă, Artă plastică românească
Descriere:

Muzeul de Artă este găzduit într-o clădire de stil neo-clasic, ridicată între anii 1863 - 1865, ca Palat administrativ al Sangeacului de Tulcea, denumit atunci şi Conacul Paşei, care a cunoscut multe transformări. După reunirea Dobrogei cu ţara, devine în 1878 sediul Prefecturii judeţului Tulcea, având la parter Tribunalul Judeţului, corpul Portăreilor şi Curtea de juraţi. Între 1950 - 1970, a funcţionat ca Sfatul Popular Raion Tulcea. Devine sediul Muzeului de Artă pe 23 august 1982. Muzeul de Artă Tulcea se mândreşte cu ocrotirea unui patrimoniu important care a crescut constant ma...i cu seamă în ultimii zece ani, de la 4.365 de lucrări la sfârşitul anului 1991, la 7.015 lucrări la ora actuală, astfel încât deţine şapte colecţii, după cum urmează: colecţia de pictură modernă şi contemporană, cu 932 lucrări; colecţia de sculptură modernă şi contemporană, cu 420 de lucrări; colecţia de icoane din secolele XVIII - XX, cu 797 lucrări; colecţia de grafică modernă şi contemporană, cu 4.016 lucrări; colecţia de plăci de gravură (unică în ţară), cu 400 lucrări; colecţia de artă decorativă orientală din secolele XVIII - XIX, cu 311 piese; colecţia de artă decorativă din secolele XVIII - XX, cu 139 piese. La etaj o sală prezintă obiecte ce provin din transferul colecţiilor de la Muzeul de Artă Orientală. Şi alte piese din expoziţie reflectă aspecte de viaţă ale minorităţilor etnice. Structurată pe tema Dobrogea oglindită în arta plastică românească, muzeul prezintă pe simezele sale din expoziţia de bază, opere de mare valoare naţională şi internaţională, care pot naşte invidia marilor muzee. Ele sunt creaţiile de pictură şi grafică modernă şi contemporană dintre cele mai alese ale unor de artişti ca: Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Ştefan Popescu, Petre Iorgulescu-Yor, Jean Al. Steriadi, Francisc Şirato, Ştefan Dimitrescu, Nicolae Dărăscu, Ion Theodorescu Sion, Vasile Popescu, Samuel Mützner, Rodica Maniu, Marius Bunescu, Cecilia Cuţescu Storck, Gheorghe Sârbu, Stavru Tarasov, Leon Biju, Ion Ţuculescu, Iosif Iser, Lucia Dem. Bălăcescu, Dimitrie Ghiaţă, Michaela Eleutheriade, Paul Miracovici. Această şcoală a Mării Negre, a Dunării şi a solarităţii dobrogene, deşi preponderentă, este înscrisă în evoluţia firească a artei româneşti, fiind precedată cronologic de opere ale marilor maeştrii ai sfârşitului veacului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea: Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ştefan Luchian, George Demetrescu Mirea, Sava Henţia, Nicolae Vermont etc. Muzeul dispune şi de prestigioase sculpturi ale artiştilor reprezentativi din arta românească: Ioan Georgescu, Dimitrie Paciurea, Frederic Storck, Ion Jalea, Oscar Han, Miliţa Pătraşcu, Alexandru Călinescu, Constantin Baraschi, Ion Irimescu, Ioana Kassargian etc. Nucleul de forţă al acestei colecţii este fără îndoială cel al perioadei de avangardă reprezentată aici de: Hans Mattis Teutsch, Max Hermann Maxy, Marcel Iancu, Corneliu Michăilescu, culminând cu cele 14 opere (10 de pictură, patru de grafică) semnate de cunoscutul artist de notorietate universală, Victor Brauner. Expoziţia este încheiată de perioada contemporană reprezentată printre alţii de: Corneliu Baba, Henry Catargi, Iulian Olariu, Ana Asvadurova şi tulceanul Alexandru Ciucurencu, fondator de şcoală. Patrimoniul mai cuprinde opere valoroase de pictură şi grafică ale artiştilor contemporani.


Județ:
Tulcea
Localitatea:
Tulcea
Adresa:
Strada Grigore Antipa nr. 2
Cod poştal:
820017
Program:
Marţi - duminică: 09:00 - 17:00 (vara), ultima intrare la ora 16:30; 08:00 - 16:00 (iarna);
Luni: închis
Telefon :
0240. 513.249
Fax:
0240.515.375
Adresa Web:
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Tulcea
Importanţă:
Judeţeană
Anul înființării:
1972
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
TL-II-m-B-05973
Cod deținător:
6975501
Director:
Sorin Ailincăi
Persoana contact:
Paul Tocanie
Funcție:
Şef secţie
Clasate: