Muzeul Memorial „Paul Constantinescu"

- -

CC BY-SA 4.0
Domeniu:
Secţii:
Memoriale - Istoria muzicii, Artă, Etnografie, Istorie, Memoriale, Ştiinţă şi tehnică
Descriere:

Înfiinţarea acestui important aşezământ de cultură muzicală, se datorează, în primul rând, cumnatei compozitorului, ing. chimist Eleonora Constantinescu, care, în vara anului 1993, a donat statului, respectiv Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, clădirea în care a locuit şi un patrimoniu valoros cuprinzând un bogat fond de carte, piese de mobilier şi documente despre viaţa şi opera compozitorului, care a trăit o parte a vieţii în acest edificiu. După cum se ştie, compozitorul Paul Constantinescu este unul din fii de onoare ai municipiului Ploieşti, care a vă...;zut lumina zilei în această urbe, în dimineaţa zilei de 30 iunie 1909, dintr-o familie de intelectuali. Creaţia muzicala a lui Paul Constantinescu cuprinde un număr semnificativ de opusuri în domeniu simfonic, vocal - simfonic, muzică pentru teatru, film, muzică corală, muzică de cameră pentru voce şi pian, care prin excepţionala sa valoare, face parte din patrimonial artistic naţional. Muzeul memorial ce-i poartă numele, prezintă în spaţiul expoziţional permanent, o seamă de documente inedite despre viaţa şi activitatea ilustrului muzician, grupate în cele şapte secţiuni: muzică simfonică, muzică de operă, muzică vocal - simfonică, muzică de cameră, corală, pentru voce şi pian şi muzică de film. Publicul vizitator poate cunoaşte direct, o seamă din partiturile manuscris sau tipărite din opera compozitorului, programe şi afişe de concert care aduc în prim plan, prezenţa creaţiei sale în viaţa muzicală în ţară şi peste hotare. In vitrine sunt prezentate printre alte piese de rezistenţă, “Simfonia Ploieşteană''- lucrare de excepţie dăruită de compozitor oraşului său natal în anul 1961, cele două capodopere vocal simfonice “Oratoriul Bizantin de Crăciun'' şi “Oratoriul Bizantin de Paşti'', Triplul concert pentru vioară, violoncel, pian şi orchestră, ultima creaţie din prestigioasa sa opera muzicala. In penultimele săli sunt expuse, în premieră absolută pentru publicul ploieştean şi nu numai, o seama de lucrări de reală valoare artistică semnate de ilustrul compozitor în domeniul desenului şi caricaturii, piese de mobilier din patrimoniul familiei muzicianului documente inedite privind prodigioasa activitate didactică, timp de aproape trei decenii, în învăţământul muzical universitar şi prezenţa sa în concertul culturii muzicale universale. Ultima sală, reconstituie într-o admirabilă ambianţă de epocă, cabinetul de lucru al strălucitului muzician. Printre exponatele de o importanţă covârşitoare, se afla o excepţională piesă de patrimoniu - cel mai vechi pian din sud-estul Europei şi printre primele din Europa Centrala, construit de firma F. Kaeferlie din Stutgart. Pianul a aparţinut vestitei familii Barcănescu, domiciliată în satul Bărcăneşti din jud. Prahova. După 1850, acest pian a intrat in posesia mai multor familii din localitate, de unde acum aproape patru decenii, a fost achiziţionat de regretatul profesor emerit Nicolae Simache, directorul muzeului. În anul 2001, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Prahova şi al conducerii Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, la clădirea muzeului - monument istoric - s-au realizat lucrări de reparaţii interioare şi exterioare, iar zona sa de protecţie a fost special amenajata. Cu acest prilej, în ziua de 20 decembrie 2001- zi în care se împlineau 38 de ani de la trecerea în eternitate a ilustrului muzician, s-a dezvelit un bust monumental în bronz, operă a sculptorului George Dumitru, membru U.A.P. din România. Pentru punerea în valoare a operei nemuritorului compozitor, muzeul organizează anual între 30 si 40 de manifestări muzicale cu participarea elevilor de la Liceul de Artă Ploieşti, studenţi şi cadre didactice de la Universitatea de Muzică Bucureşti şi Concursul Naţional de Interpretare şi Creaţie Muzicală ce poartă numele acestui muzician de geniu, pentru elevii şi studenţii care studiază pianul, vioara, canto clasic şi compoziţie muzicală în liceele şi facultăţile de muzică din România şi din Republica Moldova.


Județ:
Prahova
Localitatea:
Ploieşti
Adresa:
Strada Nicolae Bălcescu nr. 15
Cod poştal:
100550
Program:
Închis pentru renovare 2021-2023
Telefon :
0244.522.914
Fax:
0244.522.914
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Prahova
Importanţă:
Judeţeană
Anul înființării:
1993
Cod deținător:
6960514
Director:
Mihal Dumitrache
Persoana contact:
Mihaela Ştefănescu
Funcție:
Conservator
Clasate: