Muzeul Viei şi Vinului

- -

CC BY-SA 4.0
Secţii:
Etnografie
Descriere:

Muzeul din Hârlău este un muzeu al istoriei vinului din podgoriile faimoase din zonă (Vaslui, Rădăuţi, Huşi, Odobeşti, Panciu, Botoşani, Hârlău), cu zece săli, structurate pe două nivele. Clădirea muzeului (restaurată în 1990) este monument istoric (datează de la sfârşitul secolului al XVII-lea). A aparţinut unuia din descendenţii logofătului Ioan Tăutu. Între 1875 - 1983 a funcţionat ca poştă. Activitatea muzeului este coordonată de colectivul Muzeului Etnografic al Moldovei din Iaşi. Din iulie 2006, colecţiile sunt prezentate într-o nou aranjament... expoziţional. Primele trei săli prezintă legătura dintre vin şi momentele importante ale vieţii precum botezul, nunta şi înmormântarea. Sunt ilustrate tradiţiile şi obiceiurile moldovenilor, credinţe şi superstiţii legate de viţa de vie. În sala a patra este reconstituită atmosfera hanului, cu masă cu picioarele tip capră, o poliţă cu măsuri pentru băutură, piese de harnaşament, piese de port, traiste şi desagi ale călătorilor etc. Sala 5 găzduieşte un interior tradiţional din subzona Hârlău. Mobilierul, ţesăturile (majoritatea din satele vecine Hârlăului) şi ceramica întregesc în mod fericit interiorul specific acestei zone. La subsol se găseşte o parte din inventarul unei crame (o mare parte din piese au fost achiziţionate dintr-o cramă din judeţul Vaslui). O sală este destinată obiectelor care aduc în atenţia vizitatorului credinţe şi superstiţii ce înconjurau viţa de vie şi vinul. Holul de la demisol adăposteşte instalaţii tehnice utilizate la tescuirea strugurilor. Nu puteau lipsi şi obiecte necesare unor meşteşuguri conexe viticulturii, cum ar fi dogăritul sau olăritul (ceramică smălţuită şi nesmălţuită, neagră sau roşie). Vizitatorii pot vedea şi reconstituirea unui atelier de olar dar şi obiecte de ceramică neagră de la Poiana Deleni - Iaşi ce a păstrat multă vreme tradiţia preistorică a ceramicii negre din Latene-ul dacic. Acest muzeu, unic ca tematică în Moldova, organizează constant diverse activităţi şi manifestări.


Județ:
Iaşi
Localitatea:
Hârlău
Cod poştal:
705100
Program:
08.00 - 18.00
Telefon :
0232.720.866; 021.313.19.18
Fax:
0232.218.383
Subordonare administrativă:
Ministerul Culturii
Importanţă:
Locală
Clădire monument
istoric: Clădire monument istoric
IS-II-m-B-04176
Cod deținător:
6946518
Director:
Lăcrămioara Stratulat
Persoana contact:
Coralia Costas
Funcție:
Referent relaţii publice
Clasate: