Ethnographic Museum of Transylvania

CC BY-SA 4.0
General profile:
Main profile:
Ethnogaphy
Collection(s):

Iniţiativa înfiinţării muzeului aparţine Ministerului Artelor, care pune la dispoziţie o anumită sumă de bani în acest scop. În 1922 ministerul transferă problema înfiinţării muzeului din Cluj pe seama Fundaţiei Culturale "Principele Carol", care numeşte o comisie pentru a face propuneri în vederea înfiinţării acestuia. Comisia însărcinează pe Romulus Vuia să efectueze, în lunile august-septembrie 1922, o campanie de cercetări şi achiziţii în Pădureni şi Ţara Haţegului. Această campanie s-a finalizat cu formarea un...ei colecţii de 1.230 de obiecte şi 160 fotografii etnografice, colecţie care a stat la baza recunoaşterii oficiale a Muzeului Etnografic al Ardealului. În perioada 1922 - 1925 muzeul a funcţionat în clădirea Muzeului de Arte şi Meserii de pe strada G. Bariţiu nr. 5. În această clădire, în primăvara anului 1925, se deschide prima expoziţie cu obiectele achiziţionate din Pădureni şi Ţara Haţegului. În perioada 1925 - 1935 muzeul a funcţionat în clădirea din Piaţa Mihai Viteazu. La 17 iunie 1928 se deschide oficial expoziţia de bază în această clădire. Nucleul palatului "Reduta", care adăposteşte din 1959 Muzeul Etnografic al Transilvaniei, datează din secolul al XVI-lea. Aici a funcţionat în secolele XVIII - XIX unul dintre cele mai importante hanuri ale oraşului. Expoziţia cuprindea următoarele sectoare tematice: cules din natură, vânătoare, pescuit, agricultură, creşterea animalelor, industria casnică textilă, cojocărit, ceramică, mobilier, elemente de construcţie, vase de bucătărie, port popular, cusături-ţesături, hărţi etnografice. După Dictatul de la Viena (30 august 1940) muzeul se refugiază la Sibiu, unde funcţionează până la 13 iulie 1945. Muzeul este reorganizat în 1958, iar colecţia este masiv îmbogăţită în ultimii 30 de ani, patrimoniul ajungând la peste 55.000 de piese. Expoziţia permanentă actuală din cadrul secţiei pavilionare este structurată pe următoarele sectoare tematice: vânătoare, pescuit, păstorit şi creşterea animalelor, agricultură, prelucrarea fibrelor textile, cojocărit, olărit, extragerea şi prelucrarea metalelor, costume populare, covoare, obiceiuri tradiţionale. Muzeul dispune şi de o bibliotecă cu 12.000 de volume.


County:
Cluj
Locality:
Cluj-Napoca
Address:
Palatul Reduta, Strada Memorandumului nr. 21
Postal code:
400114
Access:
Urban transport:
30, 28, 27, 26, 43 (for Open Air Department);
25,1, 6, 7, 9, 29, 52, 30 (for museum)
Time table:
Wednesday - Sunday: 10:00 - 17:00 (winter); 10:00 - 18:00 (summer);
Monday, Tuesday: closed
Phone :
0264.708.953; 0783.005.146
Fax:
0264.704.428
Administrative subordination:
Cluj County Council
Importance:
Regional
Founded:
1922
Museum code:
7024600
Director:
Tudor Sălăgean
Accreditation:
O.M.P.C.N. nr.2297/03.06.2010
Classified :
 

Subordinate units.