Boian Plain Museum - ”Traian Zorzoliu”

Main profile:
Ethnography and local history
Collection(s):

Muzeul a fost înfiinţat la 5 august 1980, sub denumirea de Muzeul de Istorie şi Etnografie Drăgăneşti-Olt, de către profesorul Traian Zorzoliu, care a şi donat 11 colecţii de obiecte muzeale. În 1982 a fost afiliat la muzeul de istorie, ca secţie, Casa memorială Nicolae Titulescu, înfiinţată tot de profesorul Zorzoliu. În perioada 1980 - 1990 activităţile muzeului au fost coordonate (fără retribuţie) de Traian Zorzoliu, care era profesor de desen la Şcoala generală nr.1. În 1990, prin decizia Consiliului Judeţean Olt, Muzeul de istorie al oraşului Drăgăn...eşti-Olt devine instituţie cu statut juridic şi se angajează personalul necesar. În 1995 Casa memorială "Nicolae Titulescu", la propunerea Muzeului de istorie, a devenit instituţie separată sub numele de "Complexul memorial Nicolae Titulescu". În 1996 Muzeul de istorie devine muzeu zonal sub numele de Muzeul Câmpiei Boianului Drăgăneşti-Olt. Clădirile ce adăpostesc muzeul fac parte din Conacul Polihronie Ioan (fost pitar, arhivar şi casier al oraşului Slatina, participant la evenimentele anului 1848). Casa cea mare, construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, are cinci camere. Pe latura vestică a avut o prispă cu cerdac deasupra intrării în beci. Clădirea este monument de arhitectură, fiind cea mai veche locuinţă din această zonă. În curtea respectivă se mai află o clădire construită la sfârşitul secolului al XIX-lea şi o casă pentru slugi, veche de peste un secol. Celelalte acareturi au fost demolate după naţionalizare. Sunt valorificate expoziţional piese de istorie; arheologie: obiecte neolitice, din epoca bronzului, din perioada daco-romană şi românească timpurie; numismatică, obiecte de cult, arhive memoriale, obiecte legate de ocupaţii şi obiceiuri, ceramică, port popular; colecţie de artă plastică ce cuprinde lucrări ale clasicilor români din perioada interbelică, colecţia de icoane şi orfevrărie liturgică; colecţii memoriale deosebite pentru zonă.


County:
Olt
Locality:
Drăgăneşti-Olt
Address:
Strada N. Titulescu nr. 360
Postal code:
235400
Time table:
10:00 - 16:00
Phone :
0249.465.239
Administrative subordination:
Drăgăneşti Olt City Council
Importance:
Local
Founded:
1980
Historic Monument Building: Clădire monument istoric
OT-II-m-B-08897
Museum code:
7058900
Director:
Mihaela Lală
Classified :