Muzeul Etnografic şi Religios Bucerdea Vinoasă

- -

Denumire:
Muzeul Etnografic şi Religios Bucerdea Vinoasă
Domeniu:
Secţii:
Etnografie, Istorie, Arheologie, Artă religioasă
Descriere:

Aşezat la poalele uneia dintre cele mai importante cetăţi dacice din judeţul Alba, APOULON, satul, râul şi oamenii din Buchard sunt amintiţi în diploma privilegială a oaspeţilor saşi din 12 februarie 1238. Bucerdea Vinoasă, sat de vrednici podgoreni, aparţine comunei Ighiu, situată în zona preorăşănească a municipiului Alba Iulia, la 12 km de acesta. Poziţia geografică şi frumuseţile natrurale (la umbra Munţilor Trascău, pe Valea Ampoiului), bogăţia de vii şi crame, numeroasele monumente istorice din zonă (cetatea dacică Apoulon, castelul Eszterhazi din Şard, biserica reformată fortificată din Ighiu, biserica or...todoxă din Ighiel, ambele din secolul al XVIII-lea), fac din zonă un punct de maxim interes pentru amatorii de turism cultural care ajung în judeţul Alba. Un loc important între atracţiile turistice locale îl ocupă muzeul particular din Bucerdea Vinoasă, muzeu cu specific etnografic şi religios, care şi-a găsit cel mai potrivit loc pentru menirea sa în curtea bisericii ortodoxe din centrul satului. Moştenirea culturală a comunităţii a fost organizată tematic astfel: istorie locală, etnografie şi istorie bisericească. Cel mai amplu spaţiu este dedicat părţii de etnografie: interiorul de casă ţărănească şi obiceiul şezătorii, viticultura tradiţională şi fotografia – document etnografic, prezenţa grâului în tradiţiile, obiceiurile şi spaţiul sacru. Atât obiectele, cât şi aşezarea lor în încăpere, arată modul în care era organizat un interior de casă ţărănească din secolul al XIX-lea, făcută din pământ bătut, acoperită cu paie, având două încăperi: tinda şi casa (camera de locuit), la care se adăuga târnaţul. Prezentând de la de mobilierul tradiţional, la ţesăturile şi portul specific expunerea este îmbogăţită şi de reconstituirea obiceiului tradiţional – şezătoarea. Fotografia veche întregeşte imaginea etnografică a acestei aşezări, cu momente din calendarul popular, evenimente importante din viaţa omului, alături de cele care prezintă evoluţia portului popular de-a lungul timpului. Prin intermediul exponatelor s-a încercat oferirea unei imagini unitare asupra unei ocupaţii străvechi, agricultura, oprindu-se asupra unor plante care sunt în centrul numeroaselor etape ale vieţii omului: grâul şi viţa de vie. Un loc important al expunerii îi revine viticulturii tradiţionale. Prezentând parcursul pe care îl urmează ciorchinele de strugure de la cules şi până la vinul obţinut, ne atrage atenţia, alături de piesele specifice muncilor în vie, teascul cu masa de piatră din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Exemplificând drumul bobului de grâu, vechimea şi importanţa cultivării cerealelor îşi găseşte expresia şi în permanenţa unor obiceiuri, credinţe şi practici populare româneşti: obiceiurile din ciclul vieţii omului, obiceiurile de peste an, grâul în spaţiul sacru. Istoriei locale îi sunt rezervate două spaţii distincte. Un spaţiu este dedicat câtorva dovezi arheologice provenind de la una dintre cele mai importante cetăţi dacice din judeţul Alba, cetatea dacică APOULON (PIATRA CRAIVII), evidenţiindu-se în expunere triplul rol al vechii cetăţi: centru militar, civil şi spiritual. Celălalt spaţiu evidenţiază istoria religioasă a acestei comunităţi reţinându-ne atenţia piese precum fragmente de fresce şi icoane prăznicar de secol XVIII, carte veche religioasă şi o icoană pe sticlă din centrul de pictură din Maierii Bălgradului.


Județ:
Alba
Localitatea:
Bucerdea Vinoasă
Comuna:
Ighiu
Adresa:
Strada Principală nr. 77
Cod poştal:
517361
Acces:
Centrul satului, în curtea Bisericii Ortodoxe "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil".
Program:
La cerere
Telefon :
0258.844.441; 0729.914.697
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Alba
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
2000
Cod deținător:
7101520
Persoana contact:
Pr. Bolea Nicolae, Grigoruţ Anamaria
Clasate: