Expoziţia etnografică Cenade

- -

CC BY-SA 4.0
Denumire:
Expoziţia etnografică Cenade
Domeniu:
Secţii:
Etnografie
Descriere:

Atestată documentar în anul 1311 cu numele de villa Salencen (din 1854 Szasz Csanad), localitatea Cenade este cunoscută ca fiind satul natal al scriitorului Ion Agârbiceanu, renumit pentru activitatea sa de prozator şi publicist. Patrimoniul cultural al zonei consemnează prezenţa Bisericii Evanghelice-Lutherane din secolul al XV-lea, la care în anul 2006 s-a adăugat Expoziţia etnografică. La Cenade, ca şi în alte locuri din judeţ, expoziţia etnograficǎ comunicǎ direct cu biblioteca comunalǎ, împǎrţind, practic, acelaşi spaţiu. Expoziţia prezintǎ creaţia popularǎ din comunǎ, cu principalele... ei domenii: ţesǎturi, cusǎturi şi produse ale altor meşteşuguri practicate, precum prelucrarea lemnului. Este reconstituit un colţ de interior tradiţional, cǎruia îi este specific patul acoperit cu lepedee de cânepǎ, bumbac, lânǎ şi feţele de pernǎ cu cǎpǎtâiul ales. O piesǎ nelipsitǎ dintr-un astfel de interior este rǎzboiul de ţesut. Alǎturi de el sunt prezentate câteva unelte de industrie casnicǎ textilǎ: sucale, vârtelniţǎ, meliţǎ, rǎşchitor, heheilǎ, chepteni de câlţi, furci de tors, etc. Aceste piese sunt simple, neornamentate, realizate în gospodǎrie. Mobilierul din casǎ era şi el simplu, neornamentat, dar simplitatea lui era completatǎ de frumuseţea ţesǎturilor de pe pat şi masǎ, lucrate de cǎtre femeile din sat. Aceste piese erau împodobite cu alesǎturi lucrate în rǎzboiul de ţesut, iar decorul era realizat cu mare mǎiestrie, femeile dând dovadǎ de pricepere în îmbinarea culorilor. Alǎturi de ştergare, icoane pe sticlǎ, blide, ulcioare, oalǎ pentru sarmale, tiglazǎu, mujer, opaiţ, mai amintim lada de zestre, leagǎnul pentru copii, steagul de nuntǎ, plosca vornicului şi bâte pentru chemǎtori, acestea din urmǎ amintind de obiceiul nunţii tradiţionale. Un capitol important al creaţiei populare îl constutuie portul popular, dovada acestui fapt stǎ în mulţimea pieselor de port care se pǎstreazǎ, fiind donate pentru înfiinţarea colecţiei cu mult drag. Aici au locuit şi saşi, astfel cǎ piesele expuse aparţin celor douǎ etnii. Astǎzi costumele populare se îmbracǎ la evenimente deosebite şi serbǎri.


Județ:
Alba
Localitatea:
Cenade
Comuna:
Cenade
Adresa:
Strada Principală nr. 250
Cod poştal:
517210
Acces:
Biblioteca comunală din centrul satului.
Program:
La cerere
Telefon :
0258.789.104; 0760.237.887
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Alba
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
2006
Cod deținător:
7101540
Persoana contact:
Fleşeru Gabriela
Clasate: