Expoziţia Etnografică Deal

- -

CC BY-SA 4.0
Denumire:
Expoziţia Etnografică Deal
Domeniu:
Secţii:
Etnografie
Descriere:

Reconstituie interiorul ţărănesc: patul cu perne, deasupra căruia se află expuse icoanele cu prosoape sau farfurii, lângă el se află, laviţele, masa, scaunele, iar în apropiere este expusă culmea cu diferite piese de port popular. Costumul femeiesc este compus din ie, cătrinţă, şorţ şi chişchineu. Confecţionată din bumbac sau cânepă, ia era destul de largă; băteala (cipca) de la mâneci şi umăraşi(ciocănelele) erau cusute cu arnici negru. Şorţul din două foi era ţesut la război din lână, cătrinţa tot ţesută dar avea o singură foaie şi se termina cu cipcă. Toamna sau primăvara, femeile îmbrăcau pes...te pieptar mânecuţele sau ţundra, iar iarna cojocuţa. Găteala capului era compusă dintr-o proboadă alba care se purta peste chişchineul negru. Costumul bărbătesc se compune din: cămaşă lungă, cusută la mâneci cu arnici negru sau galben, cioareci, şerpar, pieptarul înfundat din piele de miel, pe cap pălărie cu borul mic, iar iarna căciulă de blană. Uneltele agricole din expozitia sunt cele utilizate de veacuri pentru cultivarea pământului: plugul de deal cu corman schimbător, grapa de spini, grapa cu colţi de lemn; pentru întreţinerea culturilor: sape, hârleţe, plivitori; pentru recoltarea şi selecţionarea produselor: seceri, coase, furci, greble, mături de arie, vânturători, ciur. Plugul de coastă sau plugul cu brăzdar simetric şi cormană schimbătoare, avea o construcţie mai solidă, pentru a se ţine mai bine în brazdă. Meşterii populari şi-au manifestat spiritul creator în realizarea caselor, mobilierului, obiectelor de folosinţă, a mijloacelor de transport, a porţilor, bisericilor, troiţelor şi crucilor de lemn. Ornamentarea acestora s-a făcut cu unelte foarte simple: cuţit, topor, daltă, bardă, fierăstrău. Materialul utilizat a fost lemnul de stejar, brad, fag, paltin, nuc, ulm. Motivele ornamentale folosite erau geometrice (zimţi, spirale, cercul incizat, pătratul, rombul, torsada, arcul de cerc, rozeta).


Județ:
Alba
Localitatea:
Deal
Comuna:
Câlnic
Adresa:
Strada Principală nr. 130
Cod poştal:
517205
Acces:
Centrul satului, incinta şcolii
Program:
La cerere
Telefon :
0258.747.050; 0258.747.312; 0749.983.103
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Alba
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
2006
Cod deținător:
7101610
Persoana contact:
Başa Alexandru
Clasate: