Expoziţia etnografică Pianu de Jos

- -

CC BY-SA 4.0
Denumire:
Expoziţia etnografică Pianu de Jos
Domeniu:
Secţii:
Etnografie
Descriere:

Situat pe Valea Sebeşului, cu monumente istorice, biserici de lemn şi zid, în apropierea terenului de golf, patrimoniul mobil al comunităţii poate fi admirat în expoziţia etnografică. La Pianu casa ţǎrǎneascǎ veche, era construitǎ pe stâlpi de lemn îngrǎdiţi cu nuiele, între care se bǎtea pǎmânt, era tencuitǎ cu mortar din lut galben amestecat cu nisip şi acoperitǎ cu paie sau şindrilǎ. În curte lângǎ casǎ mai exista o şurǎ şi coteţe. În expoziţie sunt expuse rodul micii industriei casnice, care furniza toate ţesǎturile #...1;i îmbrǎcǎmintea pentru întreaga familie. Nu exista gospodǎrie fǎrǎ rǎzboi de ţesut, acesta ajungând sǎ facǎ parte din mobila obişnuitǎ a casei. Portul popular românesc vechi era confecţionat din in, cânepǎ ori lânǎ şi era realizat printr-o croialǎ simplǎ, la fel ca şi costumul sǎsesc caracterizat prin linii simple. Agricultura a fost practicatǎ pânǎ târziu cu: plugul de lemn, rotilele, grapa, grebla de arie, furci de lemn şi fier. Meşteşugurile practicate de oamenii locului erau numeroase: fierǎria, morǎritul, rotǎria, olǎritul, butnǎritul, ciobotǎritul, cojocǎritul, tǎbǎcǎritul, dulgheritul şi zidǎritul, iar printre alte ocupaţii se numǎrǎ activitatea mǎcelarilor, bǎcanilor şi cârciumarilor.


Județ:
Alba
Localitatea:
Pianu de Jos
Comuna:
Pianu
Adresa:
Strada Horea nr. 165
Cod poştal:
517537
Acces:
În incinta Şcolii cu clasele I-IV “Augustin Bena”.
Program:
La cerere
Telefon :
0258.761.111; 0258.761.758; 0762.386.099
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Alba
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
2006
Cod deținător:
7111610
Persoana contact:
Trif Anuţa
Clasate: