Expoziţia etnografică Săsciori

- -

CC BY-SA 4.0
Denumire:
Expoziţia etnografică Săsciori
Domeniu:
Secţii:
Etnografie
Descriere:

Suburbium la 1309, ecclesia sau villa de sub castro Petri în deceniile imediat următoare localitatea Săsciorii apare la 1733 ca locus valachicus. Expoziţia reconstiutie interiorul ţǎrǎnesc cu mobilier, ţesǎturi, vase, obiecte de uz casnic şi gospodǎresc, dominate de privirea celor ce le-au folosit o datǎ, din tabloul cu fotografii vechi de deasupra patului. Ţinuta vestimentarǎ de pe aceste meleaguri aminteşte de portul vechilor daci. Specific pentru portul întâlnit în zonǎ este simplitatea şi armonia cromaticǎ, portul caracterizându-se prin alternanţa culorilor alb şi negru. Pe lângǎ cos...tumele femeieşti şi bǎrbǎteşti, este prezentat şi costumul purtat de flǎcǎii cǎluşari. Procedeul de prelucrare a cânepii este reconstituit în expoziţie prin expunerea tuturor pieselor utilizate la aceastǎ îndeletnicire, la fel de bine sunt reprezentate obiectele folositoare la munca în vie, la obţinerea şi prelucrarea vinului din struguri.


Județ:
Alba
Localitatea:
Săsciori
Comuna:
Săsciori
Adresa:
Strada Principală nr. 4
Cod poştal:
517660
Acces:
lângă Primărie
Program:
La cerere
Telefon :
0258.741.110; 0258.741.225
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Alba
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
2006
Cod deținător:
7111670
Persoana contact:
Creţu Maria Antonia
Clasate: