Muzeul Universităţii „Al.I. Cuza”

- -

CC BY-SA 4.0
Denumire:
Muzeul Universităţii „Al.I. Cuza”
Domeniu:
Secţii:
Istorie, Arheologie, Artă, Ştiinţele naturii
Descriere:

Casă particulară ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea, a aparținut medicului ieșean, neurochirurg N. Oblu. Naționalizată în perioada regimului comunist a fost retrocedată după revoluția din 1989. În 2007 a fost achiziționată de Universitatea „Al. I. Cuza'' pentru muzeu, când a fost restaurată și modernizată, păstrându-i-se specificul stilului arhitectural neogotic cu elemente de art nouveau. Instituția, care deține statutul de departament în cadrul Universității, cumulează dubla tradiție a valorificării materialelor rezultate din cercetările arheologice și a celor care aparțin de istoria vieții academice. Prima entitate dedicată conservării antichităților intrate în patrimoniul Universității ...„Alexandru Ioan Cuza'' din Iași ca urmare a excavațiilor arheologice din arealul culturii Cucuteni a luat naștere în 1916 prin eforturile profesorului Orest Tafrali (Muzeul de Antichități). După al doilea război modial aceste obiecte au trecut în custodia Muzeului de Istorie a Moldovei, instituție subordonată Ministerului Culturii. Cercetările întreprinse în perioada postbelică de către arheologii care au activat în cadrul Facultății de Istorie sau la Institutul de Arheologie din Iași, precum Radu Vulpe, Mircea Petrescu-Dîmbovița, Marin Dinu, Attila László, Dan Monah și Nicolae Ursulescu au dus la constituirea unei noi colecții reprezentative pentru viața materială și manifestările spirituale care au făcut celebră această străveche civilizație. Unele dintre cele mai valoroase piese, obținute în urma mai multor campanii de săpături, la care se adaugă exponate provenind din Colecția Fundației Cucuteni pentru mileniul III, sunt acum reunite în cadrul Muzeului Universității „Alexandru Ioan Cuza'' din Iași. Spațiul dedicat civilizației Cucuteni este amenajat într-o manieră modernă, astfel încât imaginile care reproduc scene din viața cotidiană sunt ilustrate cu ajutorul unor exponate originale. În camera centrală oaspeții se văd transpuși în intimitatea domeniului fascinant al cercetărilor arheologice, prin intermediul unei reconstituiri de amploare, care redă diversele stadii ale explorării, de la investigația pe teren, până la restaurarea pieselor prelevate în urma săpăturilor. Secția dedicată civilizației Cucuteni acordă un loc central tuturor creațiilor aparținând oamenilor din vechime, iar perimetrul expozițional este organizat în raport de specificul acestor manifestări. Astfel, vizitatorii vor pătrunde mai întâi în sala artelor, putând privi celebrele vase cu motivul spiralei, pictate în roșu, negru și alb, apoi urmează sala ocupațiilor, unde a fost amenajată o locuință caracteristică epocii și sunt expuse diverse unelte și arme, pentru ca circuitul să se încheie în sala tezaurului, care găzduiește exponate cu o valoare inestimabilă, precum podoabe și obiecte de cult. În acest ultim spațiu s-a urmărit crearea unei atmosfere speciale, prin relieful meandric al pereților de lut și tavanul care reproduce cerul înstelat sub care și-au făurit civilizația acum 7000 de ani locuitorii acestei părți a Europei. Modul original de organizare a spațiului este completat printr-un bogat material ilustrativ de factură audio-video, constând în prezentarea rezultatelor cercetărilor arheologice, în special a celor experimentale, astfel încât întregul ansamblu ajunge să restituie într-o manieră autentică un fragment din umanitatea de odinioară. Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza'' din Iași a funcționat vreme de mai multe decenii în incinta Rectoratului. Prin grija lui Octav Davideanu au fost salvate mai multe bunuri de valoare, deși nu toate au devenit accesibile publicului. O pare însemnată din patrimoniul documentar și diverse obiecte cu semnificație simbolică deosebită se păstrează în diverse arhive particulare, precum și în custodia unor instituții precum Muzeul Petru Poni, Muzeul Unirii, Arhivele Statului etc. Unele dintre acestea au fost recuperate în ultimii ani prin donații și achiziții, apelându-se în același timp și la obținerea unor custodii. Noul local al Muzeului oferă secției academice un spațiu generos, organizat atât după criterii tematice, cât și prin raportare la diversele etape istorice prin care a trecut învățământul superior ieșean. Astfel, a fost posibilă amenajarea unei replici a cabinetului rectoral, unde, pe lângă piesele de mobilier, pot fi admirate câteva dintre simbolurile Universității, precum ciocanul și mistria folosite pe 23 mai 1893, la solemnitatea așezării pietrei fundamentale a palatului universitar din Copou, primele decorații și diverse sigilii. Un spațiu consistent este alocat evoluției istorice a instituției, fiind marcate, cu ajutorul unor exponate reprezentative (steagurile primelor facultăți, tablouri cu personalități, documente oficiale, medalii, fotografii, publicații), momentul inaugural și aniversările din 1910/1911, 1960, 1985 și 2010. Cea mai mare parte a spațiului este dedicată evoluției disciplinelor academice, urmărindu-se ilustrarea realizărilor în planul cunoașterii și parcursul științific al personalităților emblematice. Diversele laboratoare, Muzeul de Istorie Naturală, Grădina Botanică și Biblioteca Centrală Universitară beneficiază de o expunere adecvată, fiind marcată importanța în planul cercetării a fiecăreia dintre aceste componente ale spațiului academic. Un loc aparte este rezervat celor care de-a lungul timpului au fost studenți ai acestei Universități, aceștia fiind înfățișați atât din perspectiva activităților circumscrise spațiului oficial, cât și prin formele de manifestare care au excedat cadrul formal. De asemenea, relațiile internaționale ale celei mai vechi instituții românești de învățământ superior sunt evocate într-un cadru distinct. Pe lângă elementele de mobilier, menite să creeze o ambianță academică, atmosfera este întreținută din punct de vedere audio-vizual de filme care înfățișează în română și engleză istoria instituției


Județ:
Iaşi
Localitatea:
Iaşi
Adresa:
Strada Titu Maiorescu, nr. 12
Cod poştal:
700460
Acces:
În spatele campusului studenţesc „Titu Maiorescu”.
Program:
Marţi-vineri: 9:00-16:00;
Sâmbătă-duminică: 10:00-15:00;
Luni-închis
Telefon :
0232.201.102; 0232.202.451
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Importanţă:
Locală
Cod deținător:
808030
Director:
Conf. univ. dr. Neculai Bolohan
Clasate:
 
Publicații: