Muzeul „Constantin Negruzzi”

- -

CC BY-SA 4.0
Denumire:
Muzeul „Constantin Negruzzi”
Domeniu:
Secţii:
Memoriale - Istoria literaturii
Descriere:

Casa, inaugurată ca muzeu la 7 octombrie 1995, i-a avut ca oaspeți, de-a lungul timpului, pe Mihalache Sturdza, Al.I. Cuza, V. Alecsandri, M. Kogălniceanu, P.P. Carp, majoritatea scriitorilor junimiști și reputați actori ai Teatrului Național ieșean, muzicieni ca Eduard Caudella, în prezența căruia cei doi frați, Leon și Iacob, cântau la pian și flaut. Muzeul Literaturii Române din Iași a restaurat casa în anii 1993-1995, reconstituind muzeografic viața și activitatea acestei familii de cărturari. Clădirea datează din 1807 - 1810 și conține cinci săli de expoziție, precum și o sală multifuncțională pentru manifestări de amploare. Casa memorială cuprinde o expoziție documentară și reconstituirea muzeogra...fică a patru camere memoriale. Holul central, în care este amenajată expoziția documentară, însumează manuscrise, cărți în ediții prime și cu autografe, fotografii edite și inedite, fotocopii, obiecte care au aparținut scriitorilor (pipă, medalii, ștampile, ceasornic solar etc.), numeroase extrase din operele lor, precum și ale exegeților acestora, fișe bio-bibliografice și genealogice, tablouri și portrete în ulei și busturi în ghips. Camerele memoriale: salon de muzică, bibliotecă-birou, sufragerie, dormitor sunt amenajate cât mai aproape de destinația lor originară, punând în evidență piese de mobilier, instrumente muzicale (flautul lui Iacob, pianul lui Leon etc.), fotografii, portrete ale membrilor familiei sau ale prietenilor, realizate de artiști plastici ieșeni contemporani, stampe de epocă, covoare, piese de iluminat, mobilier de sufragerie original. Biblioteca conține o reconstituire a colecțiilor de ziare și reviste, cărți, calendare, ediții numeroase ale operelor negruzziștilor, carte veche românească, manuscrise, literatură franceză, germană, greacă, latină, italiană etc. În anul 1807 Dinu Negruzzi (tatăl scriitorului Constantin Negruzzi) a primit la căsătoria sa cu Sofia Hermeziu, ca zestre, moșia Trifeștii Vechi (localitate care apoi s-a numit Hermeziu și din 1967 Lunca Prut). Aici s-au născut: postelnicul Constantin (Costache) Negruzzi (1808 - 1868), părintele nuvelei istorice românești; scriitorul Iacob C. Negruzzi (1842 - 1932), unul din cei cinci membri fondatori ai societății Junimea și secretar, timp de 25 de ani, al revistei Convorbiri literare; Ella L. Negruzzi (1876 - 1949), prima femeie avocat din România. Aici a trăit și a fost înmormântat, alături de fratele său Gheorghe și de tatăl său, în curtea bisericii din sat, ctitorie a lui Constantin, din anul 1939, Leon C. Negruzzi (1840 - 1890) - scriitor junimist, fost primar și prefect de Iași. Tot în Trifești au locuit fiul lui Leon, generalul Mihai L. Negruzzi (1873 - 1958), scriitor, memorialist, fost primar de Iași și rezident regal al ținutului Prut în 1930, precum și fiul acestuia, Leon M. Negruzzi (1899 - 1987), scriitor de limbă franceză și traducător în limba franceză a numeroase pagini de literatură română. Muzeul a fost nominalizat între altele 65 din întreaga Europă, de către Fundația EMYA din Bristol pentru Premiul Muzeului European al anului 1996.


Județ:
Iaşi
Localitatea:
Hermeziu
Comuna:
Trifeşti
Cod poştal:
707521
Program:
Marţi-vineri 10:00 - 16:00;
Vizitare cu programare cu cel puţin 3 zile înainte, doar pentru grupuri (minim 12 persoane), tel. 0232.410.340
Telefon :
0232.298.155
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Iaşi
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
1995
Cod deținător:
7147100
Director:
Lucian Dan Teodorovici
Persoana contact:
Iulian Pruteanu
Funcție:
Muzeograf
Clasate: