Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA

- -

CC BY-SA 4.0
Denumire:
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA
Domeniu:
Secţii:
Etnografie - tehnică şi arhitectură populară
Descriere:

Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA este cel mai mare - ca teritoriu, mai bogat - ca patrimoniu și mai original - ca și concepție tematică, muzeu în aer liber din România și printre cele mai reprezentative instituții de acest gen din Europa. Într-un spațiu grandios, de 96 ha, străbătut de 10 km de alei, cu numeroase locuri de popas, sunt prezentate, în cadrul a două expoziții permanente, distincte, perfect delimitate spațial și tematic, lumea satului românesc (muzeul etnografic în aer liber) și reflexul acesteia în conștiința artistică contemporană (expoziția de sculptură modernă în lemn, cu opere realizate de reputați artiști români și străini, inspirate din universul satului tradițional). Mu...zeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA prezintă, într-o evoluție istorică, exprimată prin tipologii riguroase, într-o configurare tematică proiectată documentat și chiar dintr-o perspectivă sistemică, în 6 sectoare și 36 de grupe tematice (Procese și procedee pentru obținerea și prelucrarea produselor animale și vegetale în scop alimentar: vânătoare, pescuit, apicultură, creșterea animalelor, pomicultură, viticultură, prelucrarea semințelor oleaginoase, agricultură, morărit; Tehnici și mijloace de transport și comunicații: transporturi, comunicații; Procese și procedee pentru producerea materiilor prime în vederea obținerii materialelor de construcție și a obiectelor de uz gospodăresc: prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei, prelucrarea metalelor, prelucrarea argilei; Procese și procedee de prelucrare a pieilor și fibrelor animale și vegetale pentru îmbrăcăminte și obiecte de uz utilitar-gospodăresc: prelucrarea pieilor și a blănurilor, prelucrarea fibrelor animaliere; Edificii de utilitate public-socială; Expoziție de sculptură monumentală), peste 236 unități muzeale însumând 340 de construcții. Sunt expuse peste 52 gospodării cu 195 construcții, 21 porți monumentale și 17 tipuri diferite de fântâni, 10 case fără anexe gospodărești și 2 ateliere meșteșugărești izolate, 37 construcții specializate și 88 monumente de industrie populară (21 teascuri de mari dimensiuni, 31 de mori de cereale, 9 pive de postav, 8 vâltori, 5 joagăre, 1 gater, 4 dârste, 8 uleinițe, 1 povarnă, 1 ciocan hidraulic, 1 șteamp) și 6 complexe de industrie țărănească.


Județ:
Sibiu
Localitatea:
Sibiu
Adresa:
Strada Pădurea Dumbrava (Calea Răşinari) nr. 16
Cod poştal:
550399
Acces:
Două căi de acces rutier din Calea Răşinari, două porţi de acces pietonal (Pădurea Dumbrava, dinspre Grădina zoologică)
Program:
Luni - vineri: 10:00 - 18:00, sâmbătă - duminică: 10:00 - 20:00 (vara);
Luni - duminică: 9:00 - 17:00: acces doar pe porţile din Calea Răşinari (iarna)
Telefon :
0269.202.447; 0269.202.400
Fax:
0269.242.419
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Sibiu
Importanţă:
Naţională
Anul înființării:
1963
Cod deținător:
69665022
Director:
Ciprian Angel Ştefan
Persoana contact:
Marius Florin Streza
Funcție:
Şef secţie
Acreditarea acordată
de Ministerul Culturii:
O.M.C.I.N. nr. 2557/13.07.2018 Acreditare
Clasate:
 
Publicații: