Expoziţia etnografică Roşia de Secaş

- -

CC BY-SA 4.0
Denumire:
Expoziţia etnografică Roşia de Secaş
Domeniu:
Secţii:
Etnografie
Descriere:

Roşia de Secaş apare atestată documentar în anul 1306 cu numele de Veresegyhaz, când se menţionează că voievodul Transilvaniei Ladislau face un schimb de moşii cu Danil fiul lui Chel de Câlnic. Lista monumentelor istorice consemnează biserica de lemn de la Tău, iar cercetările actuale prezintă deosebitul patrimoniu mobil identificat aici (lucrări ale zugravilor Stan şi Nistor din Răşinari, Simion Poienaru, Gheorghe, fiul lui Iacov din Feisa). Zona este importantă nu doar prin patrimoniul imobil şi mobil, ci şi prin cercetările etnologice şi a tradiţiei perpetuării de peste 40 de ani a unui festival focloric Datină străbună pe Secaşe. La... toate acestea se adaugă o impresionantă colecţie amenajată pentru reconstituirea vieţii tradiţionale. Diversitatea obiectelor confecţionate din lemn reflectă importanţa pe care acest domeniu a avut-o în viaţa economică a comunităţilor rurale, ele reprezintă de fapt diversitatea ocupaţiilor cărora le sunt destinate: obiecte folosite în industria casnică textilă, de uz casnic şi cele legate de transportul cu animale, impresionează prin varietatea şi fantezia compoziţiilor ornamentale. Reprezentative pentru zonă sunt ţesăturile şi cusăturile, fie de interior sau podoabă, fie de port. Din prima categorie fac parte covoarele, feţele de pernă, foile de perete, feţele de masă, foile de culme. Pe un fond, de regulă, verde sau cafeniu, se îmbină armonios, respectând principiile artei decorative (repetiţia, alternanţa, simetria), diverse motive geometrice (romburi, pătrate, hexagoane, cercuri, jocuri de linii), florale (maci, lalele, trandafiri, spice), cosmice (lună, stele) sau animaliere (coarne de berbec, păsări), culoarea predominantă a motivelor fiind de obicei galbenul. Cât priveşte tehnica ţesutului, aceasta poate fi simplă (bătută), năvădită sau aleasă. Cele mai pretenţioase şi mai migăloase sunt ţesăturile „alese''. Prin tehnica alesului motivele se obţin ca rezultat al alegerii firelor şi culorilor potrivit modelului ce-l are în faţă. O categorie a textilelor sunt cele destinate portului: ii, poale, cătrinţe, cămăşi, cioareci, în totalitatea lor păstrând specificul portului local, cătrinţa neagră cu alesături în diferite culori şi ia cu ciocănele. Interiorul locuinţei se compunea din tindă şi casa dinainte, cea dintâi folosindu-se mai mult pe timp de vară. Aici se afla vatra pentru foc pe care era situat cuptorul pentru coptul pâinii, acesta ocupând aproape jumătate din încăpere. Fumul urca direct în pod pentru că încăperea nu avea tavan. În casa dinainte bobura ocupă mare parte din încăpere, atât în lungime cât şi în înălţime, de-a lungul ei se află un scaun lung, fixat oblic în partea dinapoi cu ajutorul unor limbi. O laviţă lungă confecţionată în aceeaşi tehnică ca şi scaunul care avea loc şi pentru păstrarea hainelor şi o masă erau aşezate în această încăpere. Pe pereţi găsim blide, icoane şi mai rar fotografii, între ferestre, era aşezată o oglindă sau o icoană mai mare, împodobită cu prosoape cusute. La grindă erau puse foi de culme, căni şi farfurii din lut.


Județ:
Alba
Localitatea:
Roşia de Secaş
Comuna:
Roşia de Secaş
Adresa:
Strada Principală nr. 310
Cod poştal:
517640
Acces:
centrul satului, lângă aşezământul social
Program:
La cerere
Telefon :
0258.765.705; 0766.707.391; 0733.914.873
Adresa de e-mail:
Subordonare administrativă:
Consiliul Judeţean Alba
Importanţă:
Locală
Anul înființării:
2006
Cod deținător:
7111630
Persoana contact:
Bogdan Felicia
Clasate: