History and Art County Museum

CC BY-SA 4.0
Name:
History and Art County Museum
General profile:
Main profile:
Roman Archaeology
Collection(s):

La 1 mai 1951 s-a înfiinţat un muzeu care cuprindea doar 4 camere la etajul clădirii din strada Crinului nr. 1. Încercări de realizare a unui muzeu existaseră cu mult timp înainte. Astfel, în 1880 s-a constituit Asociaţia muzeistică din Sălaj şi s-a înfiinţat un muzeu în Zalău cu ajutorul despărţământului sălăjan al Astrei, muzeu care exista în 1926. În anul 1940 această instituţie şi-a încetat activitatea, iar urma pieselor s-a pierdut. În 1951 d-l Vasile Lucăcel primeşte funcţia de director al instituţiei muzeale nou create, &#...238;n aceeaşi strada a Crinului nr.1, şi începe activitatea de colecţionare a pieselor şi de organizare a expoziţiei de bază, care va fi vernisată în august 1952, iar în 1956 va fi refăcută şi apoi extinsă, în 1965, prin organizarea în spaţiul amintit, a secţiilor de artă populară şi artă plastică. Clădirea actualului sediu i-a fost repartizată muzeului în 1969, când începe amenajarea unei noi expoziţii de bază cu trei secţii: istorie veche, artă populară şi artă plastică. Noul muzeu îşi vernisează expoziţiile în august 1971 şi nu suferă modificări importante până în 1986. Spaţiul muzeului se extinde treptat. Arta plastică este organizată într-un sediu nou, din strada Doja nr. 6, în fosta clădire a Băncii Naţionale. Secţia de artă se constituie în 1981, prin donaţia maestrului Ioan Sima, pictor născut în comuna Pericei din judeţul Sălaj, primind denumirea de Galeria de Artă. Până în 1985 spaţiul de expunere se extinde prin construirea, în continuarea clădirii, a unor noi încăperi şi organizarea expoziţiei de artă plastică contemporană. Printre colecţiile muzeului se numără obiecte din domeniile: arheologie (tezaurul de la Guruslău, vase ceramice din epoca bronzului, ceramică dacică de la Buciumi; piese din castrul roman de la Porolissum - Moigrad); istorie (unelte, arme, documente); etnografie şi artă populară (textile şi piese de port, sumane, pieptare, icoane); entomologie (lepidoptere şi coleoptere); bibliotecă (9.000 volume). ----- The museum was established on the 1st of May 1951. It comprised just four rooms on the first floor of the building in 1 Crinului Street. Attempts at developing a museum had been made repeatedly. Thus, in 1880, the Museum Association in Sălaj emerged and a museum in Zalău was established with help from the Sălaj department of Astra, a museum that existed in 1926. In 1940 this institution ceased to function, and the exhibits were lost. In 1951, Mr. Vasile Lucăcel was appointed director of the new museum institution, located in 1 Crinului Street. The latter began to collect pieces and organize the permanent exhibition that opened in August 1952, and in 1956 was remade and extended, in 1965 the folk art and fine arts departments emerged in the space mentioned. The current building was given to the museum in 1969, when the new permanent exhibition emerged with three departments: ancient history, folk art and fine arts. The new museum opened its exhibitions in August 1971 and did not undergo important changes until 1986. The museum space has grew gradually. Fine arts moved to a new location, in 6 Doja Street, in the former building of the National Bank. The art department emerged in 1981, due to the donation from master Ioan Sima, a painter, born in the commune of Pericei in Sălaj county, and received the name of Art Gallery. Until 1985 the exhibition room extended by the construction, as a prolongation of the building, of new rooms and the emergence of a contemporary fine arts exhibition. The museum collections include exhibits representing the fields: archaeology (the Guruslău hoard, Bronze Age pottery, Dacian pottery from Buciumi; artefacts from the Roman camp of Porolissum - Moigrad); history: tools, weapons, documents; ethnography and folk art (textiles, costumes, thick long coats, shirt fronts, icons); entomology (Lepidoptera and Coleoptera); a library (9,000 vols.). The museum owns goods listed in the National Cultural Heritage Treasure.


County:
Sălaj
Locality:
Zalău
Address:
Strada Unirii nr. 9
Postal code:
450042
Access:
DN E81;
Public transport lines 1, 4, 6, 22 (Silvania Station)
Time table:
Tuesday - Sunday: 09:00 - 17:00;
Monday: closed
Phone :
0260.612.223; 0260.661.706
Fax:
0260.661.706
E-mail address:
Administrative subordination:
Sălaj County Council
Importance:
County
Founded:
1951
Historic Monument Building: Clădire monument istoric
SJ-II-m-B-05007
Museum code:
6964500
Director:
Corina Bejinariu
Accreditation:
O.M.C. nr. 2741/11.11.2014 Acreditare;
O.M.C. nr. 3112/06.07.2022 Reacreditare
Classified :
 

Subordinate units.